Ogłoszenie

Dzień 24 grudnia 2019 roku, (wtorek) dniem wolnym od pracy. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna będzie nieczynna. Dzień 7 grudnia 2019 roku, (sobota) dniem pracy. Poradnia w tym dniu pracować będzie od 7.00 do 14.00

Czy komórka to cały mój świat? – jakie potrzeby realizujemy w sieci.

GRUDZIEŃ – 02.12.2019  (poniedziałek) godz. 16.30 – 18.00 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne seminarium, poświęcone problematyce rodziny, rodzicielstwa, wychowania i rozwoju dzieci. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Poradni, w sali 116.Spotkanie prowadzone będzie przez doświadczonych psychologów i psychoterapeutów. Współcześnie mało kto wyobraża sobie życia bez telefonu komórkowego i […]

„Relacje i emocje w pracy pedagoga szkolnego”

Data i miejsce szkolenie: 10 grudnia 2019r.,  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu Godzina szkolenia: 10:00 – 12:00 (2h zegarowe) Prowadzący: Arkadiusz Nepelski – trener i pedagog. W ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadził ponad czterysta warsztatów pt. „Znajdź pomysł na siebie”. Wzięło w nich udział blisko osiem tysięcy osób. Zafascynowany tematem relacji i emocji. Na co dzień […]

„Mutyzm wybiórczy – podstawy teoretyczne, diagnoza, badania naukowe”

W dniach 21 i 22 listopada 2019 r. pracownicy pedagogiczni PPP w Mielcu uczestniczyli w szkoleniu I stopnia: „Mutyzm wybiórczy – podstawy teoretyczne, diagnoza, badania naukowe” oraz II stopnia: „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym i pomoc jego rodzinie”. Szkolenie prowadziła Pani Barbara Ołdakowska-Żyłka, której serdecznie dziękujemy za przekazaną wiedzę praktyczną. Mutyzm wybiórczy charakteryzuje się wyraźną, […]

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (APD/CAPD) – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu zorganizowała dla zainteresowanych nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz nauczycieli szkół podstawowych bezpłatne szkolenie, poświęcone centralnym zaburzeniom przetwarzania słuchowego u dzieci. Spotkanie było prowadzone przez Panią mgr Julię Pyttel, która jest koordynatorką na całą Polskę projektu APD. Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy… Głównym celem było omówienie: Czym są Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego […]

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – jak sobie z nimi radzić

LISTOPAD – 04.11.2019 (poniedziałek) godz. 16.30 – 18.00 odbyło się bezpłatne seminarium poświęcone problematyce rodziny, rodzicielstwa, wychowania i rozwoju dzieci. •Lęk i strach jest naturalnym stanem emocjonalnym, który ostrzega przed potencjalnym niebezpieczeństwem i mobilizuje do poradzenia sobie z tą sytuacją np. widzimy agresywnego psa, odczuwamy lęk i przechodzimy na drugą stronę ulicy, przez co unikamy jego potencjalnego ataku). • Taki lęk pełni funkcję adaptacyjną – pomaga korzystnie rozwiązać napotykane problemy .

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w bezpłatnych spotkaniach w Poradni prowadzonych przez psychologów i psychoterapeutów w roku szkolnym 2019/2020

PAŹDZIERNIK – 07.10.2019 (poniedziałek) godz. 16.30 – 18.00 BEZPIECZEŃSTWO W SIECI – JAK CHRONIĆ DZIECI PRZED CYBERPRZEMOCĄ. LISTOPAD – 04.11.2019 (poniedziałek) godz. 16.30 – 18.00 ZABURZENIA LĘKOWE U DZIECI I MŁODZIEŻY – JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ GRUDZIEŃ – 02.12.2019 (poniedziałek) godz. 16.30 – 18.00 CZY KOMÓRKA TO CAŁY MÓJ ŚWIAT? – JAKIE POTRZEBY REALIZUJEMY W SIECI. STYCZEŃ – 07.01.2020 (poniedziałek) godz. 16.30 – 18.00 NASTOLATEK W DOMU – CZYLI PROBLEMY OKRESU DORASTANIA JAKO WYZWANIE DLA RODZICA. LUTY – 03.02.2020 (poniedziałek) godz. 16.30 – 18.00 UZALEŻNIENIA CHEMICZNE (ALKOHOL, NARKOTYKI, NIKOTYNA, LEKI, DOPALACZE) – SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE.

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów

Rodzicu, o tym musisz pamiętać! Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid (zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania). Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora (czy zgłosił do kuratora oświaty wypoczynek) w specjalnie utworzonej wyszukiwarce bazie wypoczynku, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl

“SOS samotny rodzic – spójrz inaczej”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza na bezpłatne spotkania warsztatowe przeznaczone dla osób, które borykają się z wieloma obowiązkami, trudnościami jakie niesie samotne wychowywanie dzieci.

„WARSZTATY DLA DOBRYCH RODZICÓW”

Bezpłatne zajęcia pod nazwą: „WARSZTATY DLA DOBRYCH RODZICÓW” Gorąco zachęcamy rodziców, którzy są zainteresowani doskonaleniem umiejętności wychowawczych, do udziału w 10-ciu spotkaniach. Warsztaty przeznaczone są dla rodziców dzieci w wieku 6-12 lat, które sprawiają problemy wychowawcze. Oferta kierowana jest zwłaszcza dla rodziców dzieci z ADHD, z zaburzeniami koncentracji uwagi, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

Bezpłatna szkoła dla rodziców

Bezpłatne zajęcia dla rodziców pod nazwą: „SZKOŁA DLA RODZICÓW” czyli: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Gorąco zachęcamy rodziców, którzy są zainteresowani doskonaleniem umiejętności wychowawczych, do udziału w cyklu 7 warsztatów opartych na metodzie uznanej we współczesnej psychologii i pedagogice, autorstwa: E. Mazlish i A. Faber – „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. „Szkoła dla Rodziców” to program zajęć psychoedukacyjnych stworzony z myślą o doskonaleniu umiejętności niezbędnych dla odpowiedzialnego wychowania. Służy pomocą nie tylko tym, którzy doskonale radzą sobie w roli rodzica, ale także rodzicom doświadczającym trudności wychowawczych.

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”

Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy kolejną edycję warsztatów psychoedukacyjnych w ramach Szkoły dla rodziców i wychowawców: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby do nas mówiły”. Zajęcia rozpoczęły się 28.02.2019r. i tym razem przez kolejne 7 tygodni będziemy spotykać się z ich uczestnikami na terenie Niepublicznego Przedszkola Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Niestety, na chwilę obecną nabór na zajęcia został zamknięty. Siostrom bardzo dziękujemy za zorganizowanie grupy. W programie spotkań będą realizowane następujące treści: Jak stawiać i przestrzegać granic?Jak pomagać dziecku radzić sobie z uczuciami?Jak zachęcić dziecko do współpracy?Co zamiast karania?Jak wspólnie rozwiązywać problemy?Jak zachęcić do samodzielności?Jak uwalniać dziecko od grania ról?Jak chwalić i zachęcać?

O czym warto pamiętać przed feriami – poradnik MEN

Zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” – publikacją MEN, w której zamieszczono najważniejsze praktyczne wskazówki i informacje dotyczące zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. Wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora. Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic […]

Komu i na jakich zasadach przysługuje nauczanie indywidualne?

Wprowadzone w ostatnim czasie przepisy mają na celu takie dostosowanie warunków i form wsparcia w placówkach, aby możliwe było jak najpełniejsze włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie szkoły oraz funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Czemu służą zmiany? Z założenia indywidualne nauczanie jest formą kształcenia przeznaczoną dla dzieci, których stan zdrowia nie pozwala na uczęszczanie i przebywanie w szkole. W ostatnich latach zdarzało się, że ta forma edukacji była zalecana także uczniom mającym trudności w funkcjonowaniu szkolnym, które nie zawsze wynikały ze stanu zdrowia, ale również uczniom sprawiającym trudności wychowawcze, napotykającym na problemy w uczeniu się podczas zajęć z niektórych przedmiotów oraz uczniom z niepełnosprawnością. Ich ograniczenia w funkcjonowaniu szkolnym wynikały czasem z niedostosowania środowiska do potrzeb (np. istniejące bariery architektoniczne, brak wykwalifikowanej kadry, niewłaściwe metody kształcenia, brak dostosowań). Sytuacja ta powodowała częste, nie zawsze uzasadnione, organizowanie nauczania indywidualnego

Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – działania MEN skierowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Wszystkie dzieci, również te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mają możliwość realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w szkole. Uczniowie z niepełnosprawnościami mają mieć zapewnione zajęcia organizowane z klasą, indywidualnie lub w małej grupie. W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym wielu rodziców występuje do zespołów orzekających o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla ich dzieci, a także orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. Nie wszyscy rodzice zostali poinformowani o wprowadzonych rozwiązaniach, co może powodować niepotrzebny niepokój. Rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi muszą uzyskać kompletną i rzetelną informację dotyczącą organizacji kształcenia ich dziecka.

Jak wspierać rozwój dziecka w okresie szkolnym i dorastania.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na kolejne bezpłatne seminarium, poświęcone problematyce rodziny, rodzicielstwa, wychowania i rozwoju dzieci. Spotkanie odbędzie się 18 czerwca (poniedziałek) przy ul. Sękowskiego 2B w nowej siedzibie Poradni, o godz. 16.30 – 18.00 w sali 116. Spotkanie prowadzone jest przez doświadczonych psychologów i psychoterapeutów. Tematem już ostatniego spotkania będzie: „Jak wspierać rozwój dziecka w okresie szkolnym i dorastania.” Serdecznie zapraszamy rodziców, opiekunów, pedagogów i wszystkich zainteresowanych osób tym tematem!!!

Czy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zachowują ważność?

W związku z dużą liczbą zapytań o przedłużenie ważności orzeczeń wystawionych przed wejściem w życie reformy edukacji informujemy że: Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem 1 września 2017 r. na okres: I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej, II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej. Orzeczenia mogą być wydawane na rok szkolny, etap edukacyjny, a także na okres kształcenia w danym typie szkoły – patrz przykład.

ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

dodano: 25.03.2018r. nowa forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku, w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – Dz.U.2017r. poz. 1591 oraz Dz.U.2017r. poz. 1643)

Zajęcia rozwojowe: „JESTEŚ LEPSZY NIŻ MYŚLISZ”

Celem zajęć jest: * odkrywanie mocnych stron, zainteresowań, zdolności, * wspólne rozpoznawanie talentów oraz poszukiwanie dróg ich rozwoju, wskazanie możliwych działań rozwojowych, * planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Zajęcia mają formę warsztatową i skierowane są do uczniów szkół podstawowych w III grupach wiekowych : I grupa - uczniowie klas 1-3 II grupa - uczniowie klas 4-5 III grupa - uczniowie klas 6-7 Liczebność grup - max. 12 osób. O zakwalifikowaniu się na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnikami

dodano: 11.09.2017r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci i uczniów z różnymi potrzebami. Zasadniczym celem wprowadzanych zmian było włączenie ucznia do grupy rówieśniczej. Uczeń niepełnosprawny, chory, czy mający problem z funkcjonowaniem w szkole, musi mieć zapewnione wszechstronne wsparcie.

VI edycja projektu "Zawody bez tajemnic"

Po raz kolejny zapraszamy do udziału w VI już edycji projektu „Zawody bez tajemnic”, który po raz drugi przyjął formę gry leśnej „Tajemniczy zawód”. Projekt ten adresowany jest do uczniów II klas szkół gimnazjalnych Powiatu Mieleckiego.

Szkolenie dotyczące profilaktyki logopedycznej

Celem szkolenia jest poznanie etapów rozwoju mowy dziecka, zaburzeń jakie mogą wystąpić w trakcie rozwoju mowy, nabycie umiejętności prowadzenia ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych i fonacyjnych.

Trening Zastępowania Agresji

W dniu 16.02.2017 rozpoczęły się w naszej poradni zajęcia warsztatowe dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej: Trening Zastępowania Agresji ART. Jest to program, który ma na calu zmianę zachowań agresywnych na zachowania prospołeczne.

Uwaga !!! Kosultacje z doradcą zawodowym

W dniu 09.02.2017r. w godz. od 12.00 do 15.00 w Gimnazjum w Padwi Narodowej odbędą się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym - Pracownikiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mielcu mgr Moniką Weryńską

Szkoła dla Rodziców

W czwartek 10.11.2016 na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Mielcu rozpoczęły się kolejne już „lekcje” dla rodziców w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców – Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Zajęcia integracyjne dla klas I gimnazjum

      dodano: 17.10.2016r.        Zajęcia integracyjne dla klas I gimnazjum        Trwają zajęcia integracyjne  z elementami poradnictwa zawodowego dla klas I gimnazjum: „Poznaj siebie, poznaj nas” .....

Finał V edycji projektu "Zawody bez tajemnic"

dodano 16.06.2016r.  W dniu  15.06.2016r. odbył się finał V edycji projektu „Zawody bez tajemnic” w nowej, zmienionej formule - gra leśna Tajemniczy zawód.  Interdyscyplinarna gra łączyła w sobie zarówno elementy merytoryczne związane z  tajemniczym zawodem, jak i ciekawe zadania sprawnościowe. W grze wzięło udział 15 gimnazjów Powiatu Mieleckiego reprezentowane przez pięcioosobowe zespoły uczniów klas II wraz z opiekunami:

Spotkanie interwizyjne dla pedagogów szkół gimnazjalnych

  W dniu 04 marca 2016 roku w PPP w Mielcu odbyło się spotkanie interwizyjne dla  pedagogów szkół gimnazjalnych z terenu miasta i powiatu. To kolejne spotkanie zorganizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia.  Dotyczyło przede wszystkim problematyki pracy i pomocy uczniom z zaburzeniami zachowania i emocji. Zrealizowane było w formie warsztatowej. 

V edycja projektu "Zawody bez tajemnic"

Zapraszamy do udziału w V edycji projektu  „Zawody bez tajemnic”, który w tym roku ma formę gry leśnej Tajemniczy zawód. Projekt skierowany jest do uczniów II klas szkół gimnazjalnych.  

Warsztaty zawodoznawcze dla kl. V i VI SP „Poznajemy zawody”

Przedstawiamy Państwu propozycję zajęć zawodoznawczych dla klas V i VI Szkoły Podstawowej. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z zawodami występującymi w najbliższym otoczeniu oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy zawodowej i planowania przyszłości. Młodzież zdobędzie również wiedzę o możliwościach kształcenia zawodowego......

Karnawałowe zajęcia plastyczne dla dzieci

dodano: 19.01.2016r. Karnawałowe zajęcia plastyczne Okres karnawału jest doskonałą inspiracją do zorganizowania zajęć o tej właśnie tematyce. Podczas spotkania dzieci  chętnie opowiadały o tym czym jest karnawał, co się z nim wiąże i jak może być świętowany. 

Aktywne metody uczenia się – II spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

16 grudnia 2015 roku w PBW – Filia w Mielcu odbyło się II spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy. Podczas spotkania zrealizowano 2 godziny zajęć dydaktycznych w formie  warsztatów „Uczymy się  90% z tego, co mówimy i robimy – aktywne metody uczenia się”, które prowadziły panie Bożena Kardyś – pedagog i Beata Mizera – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu.

Spotkanie pedagogów szkół ponadgimnazjalnych

dodano: 10.11.2015r. W dniu 20.11.2015r. o godzinie 9.00 w pokoju nr 222 (II Piętro) zapraszamy pedagogów, psychologów szkolnych oraz przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych na pierwsze w tym roku szklonym spotkanie interwizyjne.       

Szkolenie "Cele i zadania poradnictwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych"

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Mielcu wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Mielcu w dniu 4 listopada 2015 r. zorganizowały szkolenie  nt. „Cele i zadania poradnictwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych” adresowane do nauczycieli bibliotekarzy szkolnych oraz nauczycieli różnych poziomów kształcenia. 

Realizacja zgłoszeń w poradni

dodano 20.04.2015r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mielcu informuje, że niespotykana dotąd liczba zgłoszeń do poradni (ok. 900 dotycząca określenia dojrzałości szkolnej), które należy traktować priorytetowo uniemożliwia realizację pozostałych. Ich realizacja zostanie znacznie wydłużona w czasie.    

Uroczyste rozstrzygnięcie IV edycji projektu "Zawody bez tajemnic" 2015

dodano 24.03.2015r. Gimnazjum w Woli Mieleckiej zostałolaureatem IV  edycji projektu  „Zawody bez tajemnic” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną  w Mielcu wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie – filia w Mielcu.

Finał IV edycji przeglądu "Zawody bez tajemnic"

 dodano 12.03.2015r.      Już po raz  czwarty Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Mielcu wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia nauczycieli w Mielcu oraz  Pedagogiczną  Biblioteką Wojewódzką w Rzeszowie – filia w Mielcu realizuje projekt „Zawody bez tajemnic”.

Trwają przygotowania do IV edycji przeglądu "Zawody bez tajemnic"

dodano 27.02.2015r. W ramach realizacji programu z  orientacji zawodowej w 17 gimnazjach powiatu mieleckiego zostały przeprowadzone  zajęcia zawodoznawcze dla uczniów II klas.   Ważnym elementem tych zajęć była promocja przeglądu „Zawody bez tajemnic”. Celem tego projektu  jest kształtowanie wśród uczniów następujących umiejętności i postaw:

IV edycja projektu „Zawody bez tajemnic”

Dodano: 27.10.2014r. Rozpoczynamy promocję IV edycji projektu „Zawody bez tajemnic”. Celem tego projektu  jest kształtowanie wśród uczniów następujących umiejętności i postaw:  

Spotkanie z pedagogami szkół ponadgimnazjalnych

Zapraszamy pedagogów szkół ponadgimnazjalnych na pierwsze spotkanie interwizyjne w roku szkolnym 2014/2015, w ramach współpracy PPP ze szkołami, które odbędzie się w dniu 24.10.2014r. o godz. 9:00  w sali nr 222   I piętro.  

Zmiana numeru telefonu

Dodano: 22.07.2014 W związku z remontem prowadzonym w poradni telefony stacjonarne są nieczynne. Prosimy korzystać z numeru komórkowego: 606-503-243.  Za utrudnienia przepraszamy.   

Świąteczne życzenia

dodano 15.04.2014 Radosnych Świąt Wielkiej Nocy życzy dyrekcja i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu

Targi Edukacyjne 2014

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna po raz kolejny uczestniczyła w Targach Edukacyjnych, organizowanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu im. bł. ks. Romana Sitki oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych „Ekonomik.Mielec”. IX edycja Targów Edukacyjnych „I co dalej gimnazjalisto?” odbyło się w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu w kwietnia 2014 roku.

Uwaga rodzice sześciolatków

Dodano 02.04.2014r.      Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu informuje, że wnioski o określenie dojrzałości szkolnej dzieci urodzonych w I półroczu 2008 r. niezbędnej do ewentualnego odroczenie od obowiązku nauki będą realizowane w maju i czerwcu bieżącego roku.  

Zapraszamy pedagogów szkół ponadgimnazjalnych

dodano 19.02.2014r. Zapraszamy  pedagogów szkół ponadgimnazjalnych na  kolejne spotkanie interwizyjne w ramach współpracy PP- P ze szkołami, które odbędzie się w dniu 10.03.2014r. w budynku Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w sali nr 214 ( II piętro) o godz. 9.00.

Jesteśmy otwarci na przedszkola……

dodano 19.02.2014r. Jesteśmy otwarci na przedszkola……    W  ramach  Dnia Otwartego Poradni, idąc za priorytetem polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014, pracownicy poradni prowadzą  cykl zajęć dla 5, 6 latków w przedszkolach. W chwili obecnej trwają zajęcia w następujących placówkach:

Przygotowania do przeglądu "Zawody bez tajemnic"

Dodano: 25.01.2014 TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO PRZEGLĄDU „ZAWODY BEZ TAJEMNIC”……….. W ramach realizacji programu z  orientacji zawodowej w 15 gimnazjach powiatu mieleckiego zostały przeprowadzone  zajęcia zawodoznawcze dla uczniów II klas. Ważnym elementem tych zajęć była promocja przeglądu „Zawody bez tajemnic”. Celem tego projektu  jest kształtowanie wśród uczniów następujących umiejętności i postaw..

Uzależnienia behawioralne – komputer przyjaciel czy wróg

Dodano: 30.11.2013 Uzależnienia behawioralne - komputer przyjaciel czy wróg. Realizując kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 z uwzględnieniem wytycznych: "Działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów"  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  wraz z Biblioteką Pedagogiczną w Mielcu zorganizowały w dniu 23 października warsztat dla nauczycieli.

Konsultacje w punktach informacji zawodowej

Dodano: 23.06.2013 Wzorem lat ubiegłych w maju, w szkołach gimnazjalnych powiatu mieleckiego, doradcy zwodowi PPP w Mielcu prowadzili  konsultacje w Punktach Informacji Zawodowej. Uczniowie klas III  gimnazjum mieli możliwość przeanalizowania wraz z doradcą zawodowym swoich planów edukacyjnych związanych z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.

Informacja na temat odbytego szkolenia w poradni

Dodano: 28.05.2013 W dniu 16 maja odbyło się w naszej poradni ( po raz drugi w tym roku ) szkolenie prowadzone przez  pana Bartosza  M. Radtke. Dotyczyło ono nowoczesnego opiniowania psychologiczno-pedagogicznego.

Targi edukacyjne

Dodano: 20.05.2013 Po raz ósmy w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu 29 kwietnia 2013 r. odbywały się Mieleckie Targi Edukacyjne „I co dalej gimnazjalisto?". Inicjatorem i organizatorem Targów był Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.

Dzień promocji talentów

Dodano: 10.04.2013 W roku szkolnym 2010/11 nasza Poradnia otrzymała zaszczytny  tytuł  Miejsca Odkrywania Talentów  i po raz pierwszy świętowała Dzień Promocji Talentów  z udziałem dzieci zdolnych uczęszczających  na organizowane przez nas rokrocznie zajęcia  ogólnorozwojowe.

Podsumowanie dnia otwartego poradni

Dodano: 09.04.2013 Poszukując najlepszej formuły Dnia Otwartego Poradni postanowiliśmy w tym roku szkolnym wraz ze Starostwem Powiatowym w Mielcu zaproponować formę spotkania z określonymi partnerami Poradni. Jako myśl przewodnią  przyjęliśmy hasło:

Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik

Dodano 08.04.2013 Nagrodą za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkursie „Zawody bez tajemnic” był wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wycieczka odbyła się 13.03.2013 roku i uczestniczyła w niej młodzież z Gimnazjów w: Czerminie, Radomyślu Wielkim, Woli Mieleckiej oraz opiekunowie. Centrum Nauki Kopernik umożliwia poznanie świata w sposób praktyczny. Zwiedzający mogą odkrywać  prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach.

PODSUMOWANIE II EDYCJI KONKURSU „ZAWODY BEZ TAJEMNIC”

Dodano: 20.03.2013 Każdy z nas od najmłodszych lat ma swój ulubiony, idealny zawód. Początkowo Wojtek chce zostać strażakiem, następnie marynarzem, potem wybiera technikum, aby następnie studiować polonistykę i wreszcie zostać gwiazdą rocka.

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Dodano: 02.02.2013 Wychowywać to kochać i wymagać – program wspierania i podnoszenia kompetencji wychowawczych, budowania relacji dorosły-dziecko.

Sieć wsparcia dla pedagogów

Dodano: 20.11.2012 Tworzymy sieć wsparcia dla pedagogów szkolnych z terenu miasta i powiatu. W ostatnim czasie spotkaliśmy się ponownie z pedagogami szkolnymi.

Formuła wyjazdowa II Dnia Otwartego ZAPRASZAMY do Gimnazjum w Przecławiu 17.05. 2012 r.

Dodano: 09.05.2012 17.05.2012 r. w godzinach od 13. 00 do 18.00 zapraszamy szanownych rodziców, kolegów nauczycieli oraz młodzież uczącą się do Przecławia, gdzie na terenie budynku Gimnazjum odbędzie się spotkanie pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu z wszystkimi zainteresowanymi osobami z okazji Dnia Otwartego naszej placówki. Poniżej prosimy  się zapoznać z PLANEM działań przewidzianym na ten dzień.

Podsumowanie Dnia Otwartego Poradni 17.05.2012 r.

Dodano 24.05.2012 Biorąc pod uwagę wnioski z ubiegłorocznej ewaluacji wewnętrznej postanowiliśmy w tym roku szkolnym zaproponować nową formułę Dnia Otwartego Poradni – na wyjeździe, aby w ten sposób ułatwić dostępność kontaktu z pracownikami poradni, promować placówkę w środowisku bliżej klienta oraz likwidować bariery psychiczne w świadomości otoczenia wobec korzystania z usług poradni....

Konkurs „Zawody bez tajemnic” – PODSUMOWANIE

Na współczesnym rynku pracy funkcjonuje wiele zawodów, o których nie wszyscy wiedzą. Każdy zna tak tradycyjne zawody jak lekarz, policjant , nauczyciel czy mechanik samochodowy, ale niewiele osób słyszało o zawodach takich jak np. key account manager, audytor, biotechnolog czy specjalista ds. SEO. Dlatego należy zachęcać młodych ludzi do poznawania zawodów i stanowisk pracy, zwłaszcza nowych.

Dziękujemy pedagogom…

W dniach 28 października i 04 listopada odbyły się w naszej poradni spotkania z pedagogami szkolnymi pracującymi w szkołach miejskich i w szkołach na terenie powiatu. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań, że zechcieli odpowiedzieć na nasze zaproszenie.

Akademia dobrego rodzica

Dodano: 31.10.2011 Bezpłatne warsztaty dla rodziców dzieci będących w przedziale wiekowym 2-6 lat, wykazujących deficyty rozwojowe w sferze poznawczej, mowy, emocjonalnej, społecznej, chcących wspomóc swoje dzieci w rozwoju .

Zaproszenie pedagogów szkolnych na spotkanie

Dyrekcja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu zaprasza pedagogów szkolnych pracujących w placówkach miejskich na spotkanie w dniu 28 października o godzinie 11.00 w sali 315 CKPiDN z zespołem pracowników poradni

Zajęcia warsztatowe z zakresu orientacji zawodowej

Dodano: 01.03.2011 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery w Mielcu realizuje program pt. "Mój wybór - moja przyszłość" adresowany do trzecich klas gimnazjum...

Podziękowanie za wieloletnią współpracę

Dodano: 14.02.2011 Dnia 01.01.2011 roku, na zasłużoną emeryturę odeszła Pani pedagog Aleksandra Dybska, wieloletni pracownik Popradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu. Dziękujemy za współpracę oraz życzymy zdrowia, pogody ducha oraz realizacji życiowych planów.

Zajęcia warsztatowe dla rodziców

Dodano: 23.02.2011 Ruszyły zapisy na zajęcia warsztatowe dla rodziców pt "Szkoła dla Rodziców czyli jak mówić aby dzieci nas słuchały, jak słuchać aby dzieci do nas mówiły"

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla młodzieży

Ruszyły zapisy na zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla młodzieży gimnazjalnej pt."Poznać siebie". Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży mającej trudności w relacjach z bliskimi, rówieśnikami, cierpiących na zaburzenia lękowe i depresyjne.

Badania przesiewowe i konsultacje dla rodziców – Przedszkole nr 1

Dodano: 14.02.2011 Badania przesiewowe i konsultacje dla rodziców dzieci 5, 6-letnich w zakresie oceny dojrzałości szkolnej odbedą się w Przedszkolu nr 1 w dniach: 22.02 - godzina 8.00-12.00 25.02 - godzina 11.00-15.00 04.03 - godzina 11.00-15.00 Prowadząca p. psych. Marta Gromny.

Badania w zakresie dojrzałości szkolnej w Pprzedszkolu nr 12

14.02.2011 Od 02.01.2011 poprzez kolejne środy odbywały się badania przesiewowe w zakresie dojrzałości szkolnej dzieci 5 i 6-letnich wraz z poradami po badaniach dla rodziców w Przedszkolu nr 12 - filia Szkoła nr 3. Obecnie zapraszamy na wyżej wymienione badania i konsultacje w dniach 16.02 i 23.02 w godzinach 8.00-12.00. Prowadząca p. psych. Marta Gromny.

Zajęcia zawodoznawcze w przedszkolach

W grudniu i styczniu odbyły się zajęcia zawodoznawcze w przedszkolach w Podleszanach, Zgórsku, Padwi Narodowej, Partyni oraz w Przedszkolu Miejskim nr 20 w Mielcu.  Dzieci poznawały zawody poprzez czytanie książeczek o zawodach z serii Mądra Mysz  oraz dyskutowały o znanych im profesjach tj. m.in. zawodach wykonywanych przez rodziców i dziadków.  

Punkty konsultacyjne Poradni P-P w roku szkolnym 2010/2011

Dodano: 17.12.2010 Punkty konsultacyjne Poradni P-P na terenie szkół i placówek oświatowych w powiecie Mieleckim. Pracownicy poradni odpowiadając na zapotrzebowanie środowiska prowadzą konsultacje na terenie szkół i placówek oświatowych. Z konsultacji i porad mogą skorzystać: uczniowie, rodzice, nauczyciele, pedagodzy.

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 10-11 lat

Dodano: 17.12.2010 W dniu 8 XII 2010 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej rozpoczęły się grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z trudnościami w sferze emocji i zachowania. Zajęcia adresowane są do uczniów w wieku 10-11 lat przejawiających trudności w relacjach z rówieśnikami. Spotkania trwać będą przez okres 13 tygodni. Osoby prowadzące: p. Jolanta Łachut, p. Jolanta Skowron-Piasecka.

Wspieramy talenty

Dodano: 12.11.2010 W związku ze znacznym wzrostem ilości uczniów objętych indywidualnym programem nauki zachęcamy młodzież, rodziców i nauczycieli do współpracy w ramach, działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej od 1998 r. Punktu Konsultacyjnego ds. dzieci zdolnych.

Zajęcia integracyjne dla uczniów kl. I gimnazjum

Dodano: 06.11.2010 W odpowiedzi na oczekiwania środowiska szkolnego, przeprowadziliśmy we wrześniu roku szkolnego 2010/11 serię spotkań integracyjnych dla kl. I gimnazjum. Gościliśmy w Gimnazjum nr 2 oraz Gimnazjum nr 3 w Mielcu.

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci zdolnych

Dodano: 06.11.2010 Witamy na zajęciach ogólnorozwojowych dla dzieci zdolnych. Jest nas w tym roku sporo. Przyszliśmy ze Szk. Podst. nr 13, Szk. Podst nr 11, Szk. Podst. nr 3, oraz silna ekipa ze Szk. Podst. w Tuszowie. Poznajemy się wzajemnie, integrujemy i pracujemy nad swoimi zdolnościami i emocjami. Nasza nazwa w tym roku szkolnym, autorstwa Patrycji brzmi: "Drużyna mądrych smyków". Osoby prowadzące p. Bożena Kardyś, p. Beata Mizera.

Oferta zajęć grupowych dla uczniów

Dodano: 13.10.2010 Zajęcia przeznaczone dla dzieci mających trudności adaptacyjne i w kontakcie z innymi, wykazującymi zaburzenia w sferze zachowania i emocji.  

UWAGA – DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENÓW OBJĘTYCH BĄDŹ ZAGROŻONYCH POWODZIĄ

Dodano: 27.05.2010 Jeżeli w Waszych szkołach znajdują się dzieci, które  ze względu na zaistniałą sytuację : zagrożenie powodzią , podtopieniami, narażone były na głębokie przeżycia  mogące pozostawić negatywne skutki  w sferze emocjonalnej, prosimy zgłaszać do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mielcu, która udzieli wsparcia psychologicznego odpowiedniego do potrzeb.

Zajęcia nt: Grupa Rozwoju Osobistego

Dodano: 03.03.2010r. Zajęcia przeznaczone dla uczniów z trudnościami w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami, nieśmiałych, zamkniętych w sobie, mających trudności w radzeniu sobie ze stresem i sytuacjach trudnych