Jak wspierać rozwój dziecka w okresie wczesnoszkolnym.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na kolejne bezpłatne seminarium, poświęcone problematyce rodziny, rodzicielstwa, wychowania i rozwoju dzieci. Spotkanie odbędzie się 21 maja (poniedziałek) przy ul. Sękowskiego 2B w nowej siedzibie Poradni, o godz. 16.30 - 18.00 w sali 116. Spotkanie prowadzone jest przez doświadczonych psychologów i psychoterapeutów. Tematem tego spotkania będzie: "Jak wspierać rozwój dziecka w okresie wczesnoszkolnym." Serdecznie zapraszamy rodziców, opiekunów, pedagogów i wszystkich zainteresowanych osób tym tematem!!!

Czy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zachowują ważność?

W związku z dużą liczbą zapytań o przedłużenie ważności orzeczeń wystawionych przed wejściem w życie reformy edukacji informujemy że: Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem 1 września 2017 r. na okres: I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej, II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej. Orzeczenia mogą być wydawane na rok szkolny, etap edukacyjny, a także na okres kształcenia w danym typie szkoły – patrz przykład.

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Aby był to czas uroczy, życzymy miłej Wielkanocy. Aby zdrowie dopisało i jajeczko smakowało. Aby szynka nie tuczyła, atmosfera była miła. Niech tradycja wodę leje, a zajączek niech się śmieje! życzy Dyrekcja i pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu

Rozpad rodziny – jak pomóc dziecku przetrwać trudne chwile i poradzić sobie ze stratą.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne seminarium, poświęcone problematyce rodziny, rodzicielstwa, wychowania i rozwoju dzieci.  Spotkanie odbędzie się już 19 marca (poniedziałek) przy ul. Sękowskiego 2B w nowej siedzibie Poradni,  o godz. 16.30 - 18.00 w sali 116. Spotkania prowadzone będą przez doświadczonych psychologów i psychoterapeutów. Tematem tego spotkania będzie: "Rozpad rodziny – jak pomóc dziecku przetrwać trudne chwile i poradzić sobie ze stratą". Serdecznie zapraszamy rodziców, opiekunów, pedagogów i wszystkich zainteresowanych osób tym tematem!!!

Zajęcia rozwojowe: „JESTEŚ LEPSZY NIŻ MYŚLISZ”

Celem zajęć jest: * odkrywanie mocnych stron, zainteresowań, zdolności, * wspólne rozpoznawanie talentów oraz poszukiwanie dróg ich rozwoju, wskazanie możliwych działań rozwojowych, * planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Zajęcia mają formę warsztatową i skierowane są do uczniów szkół podstawowych w III grupach wiekowych : I grupa - uczniowie klas 1-3 II grupa - uczniowie klas 4-5 III grupa - uczniowie klas 6-7 Liczebność grup - max. 12 osób. O zakwalifikowaniu się na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Targi Edukacyjne 2014

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna po raz kolejny uczestniczyła w Targach Edukacyjnych, organizowanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu im. bł. ks. Romana Sitki oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych „Ekonomik.Mielec”. IX edycja Targów Edukacyjnych „I co dalej gimnazjalisto?” odbyło się w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu w kwietnia 2014 roku.

Punkty konsultacyjne Poradni P-P w roku szkolnym 2010/2011

Dodano: 17.12.2010 Punkty konsultacyjne Poradni P-P na terenie szkół i placówek oświatowych w powiecie Mieleckim. Pracownicy poradni odpowiadając na zapotrzebowanie środowiska prowadzą konsultacje na terenie szkół i placówek oświatowych. Z konsultacji i porad mogą skorzystać: uczniowie, rodzice, nauczyciele, pedagodzy.

UWAGA – DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENÓW OBJĘTYCH BĄDŹ ZAGROŻONYCH POWODZIĄ

Dodano: 27.05.2010 Jeżeli w Waszych szkołach znajdują się dzieci, które  ze względu na zaistniałą sytuację : zagrożenie powodzią , podtopieniami, narażone były na głębokie przeżycia  mogące pozostawić negatywne skutki  w sferze emocjonalnej, prosimy zgłaszać do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mielcu, która udzieli wsparcia psychologicznego odpowiedniego do potrzeb.

Zajęcia: Grupa Rozwoju Osobistego

Dodano: 03.03.2010 Zajęcia przeznaczone dla uczniów z trudnościami w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami, nieśmiałych, zamkniętych w sobie, mających trudności w radzeniu sobie ze stresem i sytuacjach trudnych

Oferta zajęć grupowych dla uczniów

Dodano: 13.10.2010 Zajęcia przeznaczone dla dzieci mających trudności adaptacyjne i w kontakcie z innymi, wykazującymi zaburzenia w sferze zachowania i emocji.  

Zajęcia zawodoznawcze w przedszkolach

W grudniu i styczniu odbyły się zajęcia zawodoznawcze w przedszkolach w Podleszanach, Zgórsku, Padwi Narodowej, Partyni oraz w Przedszkolu Miejskim nr 20 w Mielcu.  Dzieci poznawały zawody poprzez czytanie książeczek o zawodach z serii Mądra Mysz  oraz dyskutowały o znanych im profesjach tj. m.in. zawodach wykonywanych przez rodziców i dziadków.  

Badania przesiewowe i konsultacje dla rodziców – Przedszkole nr 1

Dodano: 14.02.2011 Badania przesiewowe i konsultacje dla rodziców dzieci 5, 6-letnich w zakresie oceny dojrzałości szkolnej odbedą się w Przedszkolu nr 1 w dniach: 22.02 - godzina 8.00-12.00 25.02 - godzina 11.00-15.00 04.03 - godzina 11.00-15.00 Prowadząca p. psych. Marta Gromny.

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci zdolnych

Dodano: 06.11.2010 Witamy na zajęciach ogólnorozwojowych dla dzieci zdolnych. Jest nas w tym roku sporo. Przyszliśmy ze Szk. Podst. nr 13, Szk. Podst nr 11, Szk. Podst. nr 3, oraz silna ekipa ze Szk. Podst. w Tuszowie. Poznajemy się wzajemnie, integrujemy i pracujemy nad swoimi zdolnościami i emocjami. Nasza nazwa w tym roku szkolnym, autorstwa Patrycji brzmi: "Drużyna mądrych smyków". Osoby prowadzące p. Bożena Kardyś, p. Beata Mizera.

Badania w zakresie dojrzałości szkolnej w Pprzedszkolu nr 12

14.02.2011 Od 02.01.2011 poprzez kolejne środy odbywały się badania przesiewowe w zakresie dojrzałości szkolnej dzieci 5 i 6-letnich wraz z poradami po badaniach dla rodziców w Przedszkolu nr 12 - filia Szkoła nr 3. Obecnie zapraszamy na wyżej wymienione badania i konsultacje w dniach 16.02 i 23.02 w godzinach 8.00-12.00. Prowadząca p. psych. Marta Gromny.

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 10-11 lat

Dodano: 17.12.2010 W dniu 8 XII 2010 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej rozpoczęły się grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z trudnościami w sferze emocji i zachowania. Zajęcia adresowane są do uczniów w wieku 10-11 lat przejawiających trudności w relacjach z rówieśnikami. Spotkania trwać będą przez okres 13 tygodni. Osoby prowadzące: p. Jolanta Łachut, p. Jolanta Skowron-Piasecka.

Wspieramy talenty

Dodano: 12.11.2010 W związku ze znacznym wzrostem ilości uczniów objętych indywidualnym programem nauki zachęcamy młodzież, rodziców i nauczycieli do współpracy w ramach, działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej od 1998 r. Punktu Konsultacyjnego ds. dzieci zdolnych.

Zajęcia warsztatowe dla rodziców

Dodano: 23.02.2011 Ruszyły zapisy na zajęcia warsztatowe dla rodziców pt "Szkoła dla Rodziców czyli jak mówić aby dzieci nas słuchały, jak słuchać aby dzieci do nas mówiły"

Zajęcia warsztatowe z zakresu orientacji zawodowej

Dodano: 01.03.2011 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery w Mielcu realizuje program pt. "Mój wybór - moja przyszłość" adresowany do trzecich klas gimnazjum...

Zaproszenie pedagogów szkolnych na spotkanie

Dodano: 11.10.2011 Dyrekcja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu zaprasza pedagogów szkolnych pracujących w placówkach miejskich na spotkanie w dniu 28 października o godzinie 11.00 w sali 315 CKPiDN z zespołem pracowników poradni.

Dzień Otwarty Poradni – podsumowanie

Dodano: 28.05.2011 W sobotę 14.05.2011 r. w godz. 10.00- 14.00 odbył się w naszej poradni Dzień Otwarty. Odwiedziło nas około 70 osób, wśród których najliczniejszą grupę stanowili rodzice z dziećmi, ale z naszego zaproszenia skorzystali też nauczyciele, młodzież, a nawet dziadkowie zainteresowani swoimi wnukami.

Dziękujemy pedagogom…

Dodano: 23.11.2011 W dniach 28 października i 04 listopada odbyły się w naszej poradni spotkania z pedagogami szkolnymi pracującymi w szkołach miejskich i w szkołach na terenie powiatu.

Podziękowanie za wieloletnią współpracę

Dodano: 14.02.2011 Dnia 01.01.2011 roku, na zasłużoną emeryturę odeszła Pani pedagog Aleksandra Dybska, wieloletni pracownik Popradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu. Dziękujemy za współpracę oraz życzymy zdrowia, pogody ducha oraz realizacji życiowych planów.

Akademia dobrego rodzica

Dodano: 31.10.2011 Bezpłatne warsztaty dla rodziców dzieci będących w przedziale wiekowym 2-6 lat...

Formuła wyjazdowa II Dnia Otwartego ZAPRASZAMY do Gimnazjum w Przecławiu 17.05. 2012 r.

Dodano: 09.05.2012 17.05.2012 r. w godzinach od 13. 00 do 18.00 zapraszamy szanownych rodziców, kolegów nauczycieli oraz młodzież uczącą się do Przecławia, gdzie na terenie budynku Gimnazjum odbędzie się spotkanie pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu z wszystkimi zainteresowanymi osobami z okazji Dnia Otwartego naszej placówki. Poniżej prosimy  się zapoznać z PLANEM działań przewidzianym na ten dzień.

Podsumowanie Dnia Otwartego Poradni 17.05.2012 r.

Dodano 24.05.2012 Biorąc pod uwagę wnioski z ubiegłorocznej ewaluacji wewnętrznej postanowiliśmy w tym roku szkolnym zaproponować nową formułę Dnia Otwartego Poradni – na wyjeździe, aby w ten sposób ułatwić dostępność kontaktu z pracownikami poradni, promować placówkę w środowisku bliżej klienta oraz likwidować bariery psychiczne w świadomości otoczenia wobec korzystania z usług poradni....

Sieć wsparcia dla pedagogów

Dodano: 20.11.2012 Tworzymy sieć wsparcia dla pedagogów szkolnych z terenu miasta i powiatu. W ostatnim czasie spotkaliśmy się ponownie z pedagogami szkolnymi.

PODSUMOWANIE II EDYCJI KONKURSU „ZAWODY BEZ TAJEMNIC”

Dodano: 20.03.2013 Każdy z nas od najmłodszych lat ma swój ulubiony, idealny zawód. Początkowo Wojtek chce zostać strażakiem, następnie marynarzem, potem wybiera technikum, aby następnie studiować polonistykę i wreszcie zostać gwiazdą rocka.

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Dodano: 02.02.2013 Wychowywać to kochać i wymagać – program wspierania i podnoszenia kompetencji wychowawczych, budowania relacji dorosły-dziecko.

dodano w dn.04.01.2018 r.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30.12.2017 r. pożegnaliśmy naszą wieloletnią pracownicę oraz koleżankę Panią Annę Piksa, która zmarła w wieku 54 lat.                Ania na zawsze pozostanie w naszej pamięci.                                                   Dyrekcja oraz pracownicy

Życzenia Świąteczne

       Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Narodzenia Pańskiego. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzy:                   Dyrekcja i pracownicy                                Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu

Dzień promocji talentów

Dodano: 10.04.2013 W roku szkolnym 2010/11 nasza Poradnia otrzymała zaszczytny  tytuł  Miejsca Odkrywania Talentów  i po raz pierwszy świętowała Dzień Promocji Talentów  z udziałem dzieci zdolnych uczęszczających  na organizowane przez nas rokrocznie zajęcia  ogólnorozwojowe.

Podsumowanie dnia otwartego poradni

Dodano: 09.04.2013 Poszukując najlepszej formuły Dnia Otwartego Poradni postanowiliśmy w tym roku szkolnym wraz ze Starostwem Powiatowym w Mielcu zaproponować formę spotkania z określonymi partnerami Poradni. Jako myśl przewodnią  przyjęliśmy hasło:

Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik

Dodano 08.04.2013 Nagrodą za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkursie „Zawody bez tajemnic” był wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wycieczka odbyła się 13.03.2013 roku i uczestniczyła w niej młodzież z Gimnazjów w: Czerminie, Radomyślu Wielkim, Woli Mieleckiej oraz opiekunowie. Centrum Nauki Kopernik umożliwia poznanie świata w sposób praktyczny. Zwiedzający mogą odkrywać  prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach.

Zapraszamy pedagogów szkół gimnazjalnych

Dodano 19.02.2014r. Zapraszamy  pedagogów szkół gimnazjalnych na  kolejne spotkanie interwizyjne w ramach współpracy PP- P ze szkołami, które odbędzie się w dniu 24.02.2014r. w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w sali nr 214  (II piętro) o godz. 9.00.

Jesteśmy otwarci na przedszkola……

dodano 19.02.2014r. Jesteśmy otwarci na przedszkola……    W  ramach  Dnia Otwartego Poradni, idąc za priorytetem polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014, pracownicy poradni prowadzą  cykl zajęć dla 5, 6 latków w przedszkolach. W chwili obecnej trwają zajęcia w następujących placówkach:

Przygotowania do przeglądu "Zawody bez tajemnic"

Dodano: 25.01.2014 TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO PRZEGLĄDU „ZAWODY BEZ TAJEMNIC”……….. W ramach realizacji programu z  orientacji zawodowej w 15 gimnazjach powiatu mieleckiego zostały przeprowadzone  zajęcia zawodoznawcze dla uczniów II klas. Ważnym elementem tych zajęć była promocja przeglądu „Zawody bez tajemnic”. Celem tego projektu  jest kształtowanie wśród uczniów następujących umiejętności i postaw..

Uzależnienia behawioralne – komputer przyjaciel czy wróg

Dodano: 30.11.2013 Uzależnienia behawioralne - komputer przyjaciel czy wróg. Realizując kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 z uwzględnieniem wytycznych: "Działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów"  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  wraz z Biblioteką Pedagogiczną w Mielcu zorganizowały w dniu 23 października warsztat dla nauczycieli.

Konsultacje w punktach informacji zawodowej

Dodano: 23.06.2013 Wzorem lat ubiegłych w maju, w szkołach gimnazjalnych powiatu mieleckiego, doradcy zwodowi PPP w Mielcu prowadzili  konsultacje w Punktach Informacji Zawodowej. Uczniowie klas III  gimnazjum mieli możliwość przeanalizowania wraz z doradcą zawodowym swoich planów edukacyjnych związanych z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.

Informacja na temat odbytego szkolenia w poradni

Dodano: 28.05.2013 W dniu 16 maja odbyło się w naszej poradni ( po raz drugi w tym roku ) szkolenie prowadzone przez  pana Bartosza  M. Radtke. Dotyczyło ono nowoczesnego opiniowania psychologiczno-pedagogicznego.

Zajęcia integracyjne dla uczniów kl. I gimnazjum

Dodano: 06.11.2010 W odpowiedzi na oczekiwania środowiska szkolnego, przeprowadziliśmy we wrześniu roku szkolnego 2010/11 serię spotkań integracyjnych dla kl. I gimnazjum. Gościliśmy w Gimnazjum nr 2 oraz Gimnazjum nr 3 w Mielcu.

Zmiana numeru telefonu

Dodano: 22.07.2014 W związku z remontem prowadzonym w poradni telefony stacjonarne są nieczynne. Prosimy korzystać z numeru komórkowego: 606-503-243.  Za utrudnienia przepraszamy.   

Targi edukacyjne

Dodano: 20.05.2013 Po raz ósmy w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu 29 kwietnia 2013 r. odbywały się Mieleckie Targi Edukacyjne „I co dalej gimnazjalisto?". Inicjatorem i organizatorem Targów był Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.

Świąteczne życzenia

dodano 15.04.2014 Radosnych Świąt Wielkiej Nocy życzy dyrekcja i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu

Uwaga rodzice sześciolatków

Dodano 02.04.2014r.      Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu informuje, że wnioski o określenie dojrzałości szkolnej dzieci urodzonych w I półroczu 2008 r. niezbędnej do ewentualnego odroczenie od obowiązku nauki będą realizowane w maju i czerwcu bieżącego roku.  

Spotkania z pedagogami

dodano 26.03.2014r.  W dniach  24.02.2014r. i 10.03.2014r. odbyły się  kolejne spotkania  interwizyjne w ramach współpracy PP - P ze szkołami. W spotkaniach wzięli udział pedagodzy szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Zapraszamy pedagogów szkół ponadgimnazjalnych

dodano 19.02.2014r. Zapraszamy  pedagogów szkół ponadgimnazjalnych na  kolejne spotkanie interwizyjne w ramach współpracy PP- P ze szkołami, które odbędzie się w dniu 10.03.2014r. w budynku Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w sali nr 214 ( II piętro) o godz. 9.00.

IV edycja projektu „Zawody bez tajemnic”

Dodano: 27.10.2014r. Rozpoczynamy promocję IV edycji projektu „Zawody bez tajemnic”. Celem tego projektu  jest kształtowanie wśród uczniów następujących umiejętności i postaw:  

Szkolenie "Cele i zadania poradnictwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych"

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Mielcu wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Mielcu w dniu 4 listopada 2015 r. zorganizowały szkolenie  nt. „Cele i zadania poradnictwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych” adresowane do nauczycieli bibliotekarzy szkolnych oraz nauczycieli różnych poziomów kształcenia. 

Spotkanie pedagogów szkół ponadgimnazjalnych

dodano: 10.11.2015r. W dniu 20.11.2015r. o godzinie 9.00 w pokoju nr 222 (II Piętro) zapraszamy pedagogów, psychologów szkolnych oraz przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych na pierwsze w tym roku szklonym spotkanie interwizyjne.       

Realizacja zgłoszeń w poradni

dodano 20.04.2015r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mielcu informuje, że niespotykana dotąd liczba zgłoszeń do poradni (ok. 900 dotycząca określenia dojrzałości szkolnej), które należy traktować priorytetowo uniemożliwia realizację pozostałych. Ich realizacja zostanie znacznie wydłużona w czasie.    

Uroczyste rozstrzygnięcie IV edycji projektu "Zawody bez tajemnic" 2015

dodano 24.03.2015r. Gimnazjum w Woli Mieleckiej zostałolaureatem IV  edycji projektu  „Zawody bez tajemnic” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną  w Mielcu wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie – filia w Mielcu.

Finał IV edycji przeglądu "Zawody bez tajemnic"

 dodano 12.03.2015r.      Już po raz  czwarty Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Mielcu wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia nauczycieli w Mielcu oraz  Pedagogiczną  Biblioteką Wojewódzką w Rzeszowie – filia w Mielcu realizuje projekt „Zawody bez tajemnic”.

Trwają przygotowania do IV edycji przeglądu "Zawody bez tajemnic"

dodano 27.02.2015r. W ramach realizacji programu z  orientacji zawodowej w 17 gimnazjach powiatu mieleckiego zostały przeprowadzone  zajęcia zawodoznawcze dla uczniów II klas.   Ważnym elementem tych zajęć była promocja przeglądu „Zawody bez tajemnic”. Celem tego projektu  jest kształtowanie wśród uczniów następujących umiejętności i postaw:

V edycja projektu "Zawody bez tajemnic"

Zapraszamy do udziału w V edycji projektu  „Zawody bez tajemnic”, który w tym roku ma formę gry leśnej Tajemniczy zawód. Projekt skierowany jest do uczniów II klas szkół gimnazjalnych.  

Spotkanie z pedagogami szkół ponadgimnazjalnych

Zapraszamy pedagogów szkół ponadgimnazjalnych na pierwsze spotkanie interwizyjne w roku szkolnym 2014/2015, w ramach współpracy PPP ze szkołami, które odbędzie się w dniu 24.10.2014r. o godz. 9:00  w sali nr 222   I piętro.  

Spotkanie interwizyjne dla pedagogów szkół gimnazjalnych

  W dniu 04 marca 2016 roku w PPP w Mielcu odbyło się spotkanie interwizyjne dla  pedagogów szkół gimnazjalnych z terenu miasta i powiatu. To kolejne spotkanie zorganizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia.  Dotyczyło przede wszystkim problematyki pracy i pomocy uczniom z zaburzeniami zachowania i emocji. Zrealizowane było w formie warsztatowej. 

Zajęcia "Poznaj siebie – poznaj świat"

  W grudniu dzieci uczestniczące w zajęciach „Poznaj siebie- poznaj świat” brały udział w warsztatach o tematyce świątecznej. Dzieci rysowały portrety Świętego Mikołaja oraz wykonywały ozdoby choinkowe. Klimat zajęć wprowadzał uczestników w świąteczną atmosferę. 

Karnawałowe zajęcia plastyczne

dodano: 19.01.2016r. Karnawałowe zajęcia plastyczne Okres karnawału jest doskonałą inspiracją do zorganizowania zajęć o tej właśnie tematyce. Podczas spotkania dzieci  chętnie opowiadały o tym czym jest karnawał, co się z nim wiąże i jak może być świętowany. 

Aktywne metody uczenia się – II spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

16 grudnia 2015 roku w PBW – Filia w Mielcu odbyło się II spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy. Podczas spotkania zrealizowano 2 godziny zajęć dydaktycznych w formie  warsztatów „Uczymy się  90% z tego, co mówimy i robimy – aktywne metody uczenia się”, które prowadziły panie Bożena Kardyś – pedagog i Beata Mizera – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu.

Spotkanie z pedagogami szkół gimnazjalnych

Zapraszamy pedagogów szkół gimnazjalnych  na pierwsze spotkanie interwizyjne w roku  szkolnym 2014/2015, w ramach współpracy PPP ze szkołami, które odbędzie się w  dniu 10.10.2014r. o godz. 9:00  w sali nr 222 II piętro.      

Zajęcia integracyjne dla klas I gimnazjum

      dodano: 17.10.2016r.        Zajęcia integracyjne dla klas I gimnazjum        Trwają zajęcia integracyjne  z elementami poradnictwa zawodowego dla klas I gimnazjum: „Poznaj siebie, poznaj nas” .....

Finał V edycji projektu "Zawody bez tajemnic"

dodano 16.06.2016r.  W dniu  15.06.2016r. odbył się finał V edycji projektu „Zawody bez tajemnic” w nowej, zmienionej formule - gra leśna Tajemniczy zawód.  Interdyscyplinarna gra łączyła w sobie zarówno elementy merytoryczne związane z  tajemniczym zawodem, jak i ciekawe zadania sprawnościowe. W grze wzięło udział 15 gimnazjów Powiatu Mieleckiego reprezentowane przez pięcioosobowe zespoły uczniów klas II wraz z opiekunami:

Warsztaty zawodoznawcze dla kl. V i VI SP „Poznajemy zawody”

Przedstawiamy Państwu propozycję zajęć zawodoznawczych dla klas V i VI Szkoły Podstawowej. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z zawodami występującymi w najbliższym otoczeniu oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy zawodowej i planowania przyszłości. Młodzież zdobędzie również wiedzę o możliwościach kształcenia zawodowego......