Zapraszamy na indywidualne konsultacje zainteresowanych rodziców

W każdą środę na terenie SPP-P w  godzinach  12.00 – 16.00  Iwona Czachor – (pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta osób ze spectrum autyzmu) udzielać będzie konsultacji dla chętnych rodziców dzieci:

  • z norma intelektualną,

  • z niepełnosprawnością intelektualną,

  • w spectrum autyzmu.

Główny cel konsultacji to wsparcie rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych oraz rozwijanie kompetencji wychowawczych.

Konsultacje mogą dotyczyć min następujących zagadnień:

– Jakiego wsparcia od instytucji i placówek oświatowych może oczekiwać rodzić dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego? ( co to jest IPET, WOPFU) Jak wspierać rozwój takiego   dziecka?,

– Jak skutecznie motywować dziecko do nauki ( w normie i z deficytami, na różnych etapach rozwoju).

– Skuteczne metody wychowawcze dla dzieci w różnym wieku ( umiejętne wyznaczanie granic).

– Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych ( trudne zachowania, zachowania oporowe)u dzieci w wieku  przedszkolnym oraz szkolnym.

– Wsparcie w rozwiązywaniu innych problemów związanych z wychowywaniem dziecka. Jakie instytucje i placówki mogą go udzielić.

Zapisy pod nr telefonu 17 7884978 / 606503243