Sposób zgłaszania

Zgłaszanie dziecka na badanie psychologiczno-pedagogiczne

Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia  o przeprowadzenie
badania psychologiczno-pedagogicznego.
Zgłoszenie może również złożyć pełnoletnia młodzież.
Termin spotkania ustalany jest telefonicznie.

Zgłaszanie dziecka na terapię logopedyczną

Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia o potrzebie konsultacji logopedycznej.

Termin spotkania ustalany jest telefonicznie.

Logopeda – mgr Barbara Czajowska.

 

Zgłaszanie dziecka lub młodzieży na psychoterapię

Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany  jest do złożenia zgłoszenia o potrzebie konsultacji z psychoterapeutą.

Zgłoszenie może również złożyć pełnoletnia młodzież.

Termin spotkania ustalany jest telefonicznie.

Psychoterapeuci – mgr Elżbieta Stolle-Łogasz; mgr Edyta Wiktor-Florek; mgr Jolanta Skowron-Piasecka.