Interwencja kryzysowa

 INTERWENCJA KRYZYSOWA

        W  PORADNI  PSYCHOLOGICZNO  –  PEDAGOGICZNEJ

        Dyżury Psychoterapeutów i Psychologów w roku  2018

Termin

Imię i nazwisko

STYCZEŃ – MARZEC

Marta Gromny

Aleksandra Narowska – Bryła

KWIECIEŃ – CZERWIEC

Jolanta Skowron – Piasecka

Teresa Stawecka

LIPIEC – WRZESIEŃ

Mariola Zuch

Elżbieta Stolle  –  Łogasz

PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ

Edyta Wiktor – Florek

Małgorzata Ingram