Interwencja kryzysowa

 INTERWENCJA KRYZYSOWA

        w  PORADNI  PSYCHOLOGICZNO  –  PEDAGOGICZNEJ

        Dyżury Psychoterapeutów i Psychologów w roku kalendarzowym 2019
Telefon: 17 788 49 78

Termin

Imię i nazwisko

STYCZEŃ – MARZEC

Katarzyna Kapinos
Aleksandra Narowska – Bryła

KWIECIEŃ – CZERWIEC

Jolanta Skowron – Piasecka
Rafał Gromny
Joanna Podraza

LIPIEC – WRZESIEŃ

Mariola Zuch
Elżbieta Stolle  –  Łogasz
Anna Muniak

PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ

Edyta Wiktor – Florek
Małgorzata Ingram