Teren działania poradni

OPIEKA NAD PLACÓWKAMI OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYMI

SPRAWOWANA PRZEZ PSYCHOLOGÓW, PSYCHOTERAPEUTÓW, PEDAGOGÓW I LOGOPEDÓW

PRACUJĄCYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W MIELCU

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Teren działania na rok szkolny 2023 2024