Teren działania poradni

REJONY DZIAŁANIA

OPIEKA NAD PLACÓWKAMI OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYMI

SPRAWOWANA PRZEZ PSYCHOLOGÓW, PSYCHOTERAPEUTÓW, PEDAGOGÓW I LOGOPEDÓW

PRACUJĄCYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W MIELCU

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Teren Działania