Rejon działania

poradnia psychologiczno-pedagogiczna mielecZadania pracowników poradni z podziałem na teren:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1647),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2017  poz.  1743).
Obsada Teren działania Zakres działania
dr W. Nelec
Dyrektor PP-P
Miasto + powiat
 • Przew. zespołów orzekających
mgr M. Dudek – pedagog
mgr M. Ingram – psycholog
 • Żłobek nr 7
 • Przedszkola; nr 9, 16, 20, Przedszk. Niepublicz. Sióstr Karmelit. Rzochów i Niepubl. Przedszk. „Szczęśliwe dziecko”
 • Szkoła Podst. nr 11
 • Gminy: Wadowice Górne, Gawłuszowice
Par. 1 ust. 4
Rozporządzenie MEN
udział w postępowaniu diagnostyczno – orzekającym
mgr M. Gromny – psycholog
mgr S. Trzpis – pedagog
 • Przedszkola; nr 1, 12, Przedszk. Publ. Czermin, „Promyczek”-Padew Narodowa, Niepubl. Przedszk. Terapeutyczne „Jeżyk”, Niepubl. Integracyjne Przed. Św. Józefa
 • Szkoły; nr 6
 • Gimnazjum; Padew Narodowa
 • Gminy; Czermin
Par. 1 ust. 4
Rozporządzenie MEN
udział w postępowaniu diagnostyczno – orzekającym
mgr G.Fijołek – pedagog
mgr B. Mizera – psycholog
 • Żłobek nr 3
 • Przedszkola; nr 13, 2,
 • Przedsz. Niepubl. „Bajkowe Przedszkole” Metalowców Mielec,
 • Samorz. Przedszk – Przecław
 • Samorz. Przedszk. – Rzemień
 • Szkoły; nr 13, 3
 • Gminy; Padew Narodowa – szkoły podstawowe, Przecław
Par. 1 ust. 4
Rozporządzenie MEN
udział w postępowaniu diagnostyczno – orzekającym
mgr M. Zuch – psycholog
mgr J. Łachut – pedagog*
 • Żłobek 5
 • Przedszkola; nr 8, 4, Punkt Przedszkolny przy Szk Podst. w Tuszowie Narodowym, Niepubliczne Przedszkle „Mali Odkrywcy” ul.Dworcowa
 • Szkoły; nr 9
 • Gimnazjum nr 1,3
 • Gminy; Tuszów Narodowy
  *miasto + powiat
 • V LO
Par. 1 ust. 4
Rozporządzenie MEN
udział w postępowaniu diagnostyczno – orzekającym

*poradnictwo zawodowe
mgr T. Stawecka – psycholog
mgr A. Sokół – pedagog
 • Przedszkola: Nr 3 i Nr 6, Przedszk. Niepubliczne „Mistrzowie Zabawy”-ul.Budowlana, Samorz. Przedsz. w Rudzie
 • Szkoła podstawowa Nr 1
 • Szkoły Podst. Borowa, Górki
 • Gimnazja; nr 2
 • Gimnazjum Niepubliczne w Mielcu
 • Gminy; Radomyśl Wielki
Par. 1 ust. 4
Rozporządzenie MEN
udział w postępowaniu diagnostyczno – orzekającym
mgr A. Muniak – psycholog
mgr R. Rajca – pedagog
 • Przedszkola: Nr 7; ; Radomyśl Wielki, Samorząd. Przedszkole: Trześń, Podleszany, Przedszkole „Żaczek”- ul.Chopina
 • Szkoły Podst.; nr 2, nr 12
 • Gminy; Mielec
 • ZSZ i LO – Radomyśl Wielki
Par. 1 ust. 4
Rozporządzenie MEN
udział w postępowaniu diagnostyczno – orzekającym
mgr Monika Weryńska – doradca zawodowy Miasto + powiat
 • doradztwo zawodowe na poszczególnych etapach edukacyjnych
mgr D. Rżany – psycholog

mgr K. Kopeć – pedagog

 • Gimnazjum; nr 4, Gimn. Pławo, Gimn. Górki
 • I LO, II LO, ZSE
 • ZSB i ZST
 • Zesp. Szk. Groszk., ZSR Rzemień
 • Specjal. Ośrodek Szk. Wychowawczy
Par. 1 ust. 4
Rozporządzenie MEN
udział w postępowaniu diagnostyczno – orzekającym,

Poradnictwo zawodowe
mgr B. Czajowska – logopeda Miasto + powiat
 • Badania przesiewowe
 • Terapia logopedyczna
 • Edukacja rodziców
mgr E. Stolle – Łogasz psycholog – psychoterapeuta Miasto + powiat
 • Terapia indywidualna
 • Zajęcia integracyjne uczniów I klas gimnazjum
 • Terapia rodzinna
 • Pomoc psychologiczna psychoedukacja i psychoterapia w zakresie:
  – zaburzenia afektywne (nerwica, depresja)
  – zaburzenia lękowe
mgr J. Skowron-Piasecka – pedagog, psycholog, psychoterapeuta uzależnień Miasto + powiat
 • Zajęcia integracyjne I klas uczniów gimnazjum
 • Terapia osób eksperymentujących lub uzależnionych od środków psychoaktywnych.
 • Poradnictwo dla członków rodzin osób eksperymentujących lub nadużywających środków psychoaktywnych.
 • Terapia uczniów z zaburzeniami w zachowaniu i sferze emocji.
 • Terapia indywidualna
 • Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów gimnazjum.
 • Programy profilaktyczne, interwencyjne i korekcyjne z zakresu profilaktyki i używania substancji psychoaktywnych (wszystkie etapy edukacji).
 • Wsparcie kompetencji nauczyciela w pracy z trudnym zespołem klasowym (metoda Videotrening Komunikacji – VIT)
mgr E. Wiktor-Florek – psycholog, psychoterapeuta Miasto + powiat
 • Zajęcia integracyjne I klas uczniów gimnazjum
 • Terapia indywidualna
 • Terapia rodzinna
 • Pomoc psychologiczna, psychoedukacja i psychoterapia w zakresie:
  – zaburzenia afektywne (nerwica, depresja)
  – zaburzenia lękowe
  – zaburzenia adaptacyjno-emocjonalne (trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, problemy wychowawcze).