Teren działania poradni

OPIEKA NAD PLACÓWKAMI OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYMI

SPRAWOWANA PRZEZ PSYCHOLOGÓW, PSYCHOTERAPEUTÓW, PEDAGOGÓW I LOGOPEDÓW

PRACUJĄCYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W MIELCU

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Teren działania Poradni w pdf. – do pobrania