MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW
 
TYTUŁ NADANY PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
 

Strona główna

Diagnoza i orzecznictwo

 

 

Starostwo Powiatowe w Mielcu informuje, że dla ułatwienia kontaktów z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Mielcu w zakresie usług diagnostyczno – terapeutycznych organizuje  od 04.04.2016r. 

Punkt Diagnostyczno - Konsultacyjny z siedzibą w budynku Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim

ul. Kościuszki 2.

Zapraszamy  osoby zainteresowane oraz dotychczasowych klientów korzystających z usług Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do uruchamianego punktu. Dni i godziny przyjęć poszczególnych specjalistów zostatały podane  na stronie internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu oraz na drzwiach budynku szkoły.   

Na naszej stronie odnajdziecie Państwo informacje na temat naszej działalności wraz z aktualną ofertą.

 

MISJA

 

Jesteśmy publiczną poradnią, której zadaniem jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w wieku 0-19 lat w zakresie optymalnego rozwoju oraz rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych.

 

"ZROZUMIEĆ I POMAGAĆ"

 

to główna dewiza przyświecająca nam w ukazywaniu wszelkich możliwych wewnętrznych i zewnętrznych okoliczności pomocnych w rozwiązywaniu problemu.

 

WIZJA

 

Poradnia wspierająca dziecko i młodzież, rodzinę i szkołę poprzez:

  1. kompleksową diagnozę dziecka i jego środowiska,
  2. szerokie oddziaływanie profilaktyczne i terapeutyczne,
  3. wszechstronny rozwój umiejętności i kompetencji kadry poradni,
  4. kreowanie pozytywnego wizerunku w środowisku wraz z propagowaniem idei integracji środowiska na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży,
  5. na wysokim poziomie zaplecze techniczne do realizacji w/w zadań,
w oparciu o posiadane zasoby:
  1. kompetentną i zaangażowaną kadrę specjalistów,
  2. odpowiednie zaplecze techniczne,
  3. program rozwoju poradni służącej realizacji przyjętej wizji placówki.

 

ORGAN PROWADZĄCY

 

Starostwo Powiatowe w Mielcu
ul. Wyspiańskiego 6
39-300 Mielec

 

NADZÓR MERYTORYCZNY

 

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

OBSZAR DZIAŁANIA

 

10 gmin powiatu mieleckiego:
m. Mielec, Borowa, Gawłuszowice, Czermin, Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy, Padew Narodowa, Wadowice Górne, Radomyśl Wielki.
W rejonie działania znajduje się 128 placówek, opiece podlega 32931 dzieci i młodzieży.
Poradnia zatrudnia 19 pracowników pedagogicznych: 10 psychologów, 7 pedagogów, 1 doradcę zawodowego, 1 logopedę, 1 socjologa.

 

Serdecznie zapraszamy!