Oferta pomocy dla dzieci uczących się i powracających z zagranicy

Od kilku lat w polskich szkołach wzrasta liczba dzieci, które wcześniej mieszkały i uczęszczały do przedszkoli lub szkół za granicą.

Wiele z nich ma różnorodne problemy adaptacyjne w nowej sytuacji życiowej. Są one tym większe, im dłużej chodziły do szkoły poza Polską. Wynikają z trudności językowych, odmienności kultury i zwyczajów. Często wiążą się z dużymi różnicami w zakresie wymagań edukacyjnych na porównywalnym etapie kształcenia. Aby zapobiec trudnościom szkolnym  i emocjonalnym swoich dzieci, trzeba odpowiednio wcześniej zaplanować ważne decyzje życiowe i przygotować dziecko do zmian.

Rodzice i dzieci mogą liczyć na pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną w naszej poradni.

Uczniowie, którzy mają duże trudności szkolne po powrocie z zagranicy, mogą uzyskać opinię w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych. Zaliczone są do grupy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Czekamy na rodziców, którzy planują powrót do Polski i chcą odpowiednio przygotować swoje dziecko do zmiany szkoły. Służymy pomocą w przypadku zaistniałych już trudności szkolnych, emocjonalnych, w zachowaniu i innych problemów dotyczących dzieci i młodzieży.

 

opracowała: mgr Danuta Rżany