Nasza oferta

pomoc pedagoga mielec psychologUdzielamy pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży (do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia. Z naszej pomocy mogą korzystać dzieci, uczniowie, ich rodzice, pracownicy żłobków, nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu mieleckiego.

Poradnia zajmuje się przede wszystkim:

 • wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
 • podnoszeniem efektywności ich uczenia się,
 • terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • pomocą w nabywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
 • pomocą nauczycielom i rodzicom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów,
 • prowadzeniem edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
 • opiniowaniem i orzecznictwem.

Zadania realizujemy poprzez:

 • diagnozę,
 • konsultację,
 • terapię,
 • psychoedukację,
 • rehabilitację (w zakresie logopedii),
 • doradztwo zawodowe,
 • mediację,
 • interwencję w środowisko ucznia,
 • działalność – profilaktyczną,
 • działalność – informacyjną.

Zasady przyjmowania

 • Nasze usługi są bezpłatne.
 • Korzystanie z nich jest dobrowolne.
 • Przyjmujemy według regulaminu.

 

Informujemy, że ruszyły specjalistyczne grupowe zajęcia z neurologopedą.

Zapraszamy!

Dla kogo: dzieci przedszkolne i w młodszym wieku szkolnym wraz z rodzicami,  w szczególności te, które nie korzystają z żadnej innej formy terapii logopedycznej.

Kiedy: zajęcia odbywają się  w każdy wtorek w godz. 8.00- 12.00, czwartek  w godz.15.30-16.30

Gdzie:  Sala 116 w budynku SPPP

Zakres bezpośredniej pomocy: stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy, korygowanie wad wymowy, usprawnienie motoryki narządów mowy, usprawnianie funkcji językowej, oddechowej oraz fonacyjnej, budowanie słownictwa czynnego i biernego, wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych, usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się.

Zajęcia z dziećmi połączone są z edukacją i instruktażem rodziców. Możliwe są konsultacje indywidualne.

Prowadzą: mgr Agnieszka Gaj i  mgr Karolina Gajek

Szczegółowych informacji udzielają prowadzący pod numerem telefonu: 17 788 49 78

 

 

Zapraszamy!

Informujemy, że rozpoczynamy realizację specjalistycznej grupowej psychoterapii dla młodzieży w wieku 16 – 19 lat korzystającej w nauczania indywidualnego z uwagi na trudności emocjonalne.

Kiedy: każdy czwartek w godzinach 14. 00- 15.30 oraz 16.30 – 18.00

Gdzie: sala 116 w budynku SPPP

Uczestnicy: w szczególności uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Mieleckiego, grupy od 6 do 11 osób

Zakres bezpośredniej pomocy: uczenie prawidłowych relacji z rówieśnikami, środowiskiem dorosłych, zrozumienie siebie i swoich emocji, lęków, napięcia w różnych sytuacjach społecznych, dążenie do lepszej samooceny i większej pewności siebie, korygowanie lęku przed szkołą, sytuacjami egzaminacyjnymi, ekspozycją społeczną.  trudności emocjonalnych, smutku, przygnębienia, złości itp.

Prowadzący: mgr Alicja Grzesik

Istnieje możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych zarówno przez uczestników zajęć grupowych jak i ich rodziców.

Szczegółowych informacji udziela prowadząca pod numerem telefonu: 17 788 49 78