Spotkania interwizyjne dla psychologów i pedagogów w ramach sieci współpracy

Zapraszamy na spotkania interwizyjne dla psychologów i pedagogów w ramach sieci współpracy – realizacja zadań Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogiczne. 

Sieć współpracy