W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu rozpoczęły się indywidualne zajęcia z Terapii Ręki dla dzieci