Temat kontrowersyjny i nadal aktualny.

W dniu 14 lutego Krystyna Florek – dyrektor SPPP w Mielcu uczestniczyła w spotkaniu z Panią Izabelą Ziętką podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Tematem spotkanie były min. toczące się zmiany w polskim systemie oświatowym. Rozmowy dotyczyły oczekiwań, potrzeb i toczących się zmagań w edukacji. Istotną treść rozmów stanowiła edukacja włączająca, a także koncepcja wdrażania oceny funkcjonalnej w poradniach i placówkach oświatowych, a także żłobkach. Jak się okazuje, jest to temat ciągle aktualny i wiele wskazuje na to, że jednak będzie to kluczowy element edukacji włączającej w naszym systemie edukacji.