Aktywne metody uczenia się – II spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

16 grudnia 2015 roku w PBW – Filia w Mielcu odbyło się II spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy. Podczas spotkania zrealizowano 2 godziny zajęć dydaktycznych w formie  warsztatów „Uczymy się  90% z tego, co mówimy i robimy – aktywne metody uczenia się”, które prowadziły panie Bożena Kardyś – pedagog i Beata Mizera – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu.

Spotkanie pedagogów szkół ponadgimnazjalnych

dodano: 10.11.2015r. W dniu 20.11.2015r. o godzinie 9.00 w pokoju nr 222 (II Piętro) zapraszamy pedagogów, psychologów szkolnych oraz przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych na pierwsze w tym roku szklonym spotkanie interwizyjne.       

Szkolenie "Cele i zadania poradnictwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych"

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Mielcu wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Mielcu w dniu 4 listopada 2015 r. zorganizowały szkolenie  nt. „Cele i zadania poradnictwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych” adresowane do nauczycieli bibliotekarzy szkolnych oraz nauczycieli różnych poziomów kształcenia. 

Realizacja zgłoszeń w poradni

dodano 20.04.2015r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mielcu informuje, że niespotykana dotąd liczba zgłoszeń do poradni (ok. 900 dotycząca określenia dojrzałości szkolnej), które należy traktować priorytetowo uniemożliwia realizację pozostałych. Ich realizacja zostanie znacznie wydłużona w czasie.    

Uroczyste rozstrzygnięcie IV edycji projektu "Zawody bez tajemnic" 2015

dodano 24.03.2015r. Gimnazjum w Woli Mieleckiej zostałolaureatem IV  edycji projektu  „Zawody bez tajemnic” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną  w Mielcu wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie – filia w Mielcu.

Finał IV edycji przeglądu "Zawody bez tajemnic"

 dodano 12.03.2015r.      Już po raz  czwarty Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Mielcu wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia nauczycieli w Mielcu oraz  Pedagogiczną  Biblioteką Wojewódzką w Rzeszowie – filia w Mielcu realizuje projekt „Zawody bez tajemnic”.

Trwają przygotowania do IV edycji przeglądu "Zawody bez tajemnic"

dodano 27.02.2015r. W ramach realizacji programu z  orientacji zawodowej w 17 gimnazjach powiatu mieleckiego zostały przeprowadzone  zajęcia zawodoznawcze dla uczniów II klas.   Ważnym elementem tych zajęć była promocja przeglądu „Zawody bez tajemnic”. Celem tego projektu  jest kształtowanie wśród uczniów następujących umiejętności i postaw:

Facebook