Zajęcia kształtujące twórcze postawy dzieci pięcio – sześcioletnich

Zajęcia kształtujące twórcze postawy dzieci pięcio – sześcioletnich
W dniu 13.11.2015r. w Przedszkolu Miejskim nr 3 rozpoczyna się cykl 12 tygodniowych zajęć dla grupy przedszkolaków mające na celu rozbudzenie fantazji i wyobraźni dziecka, wzmacnianie kreatywności i samodzielności w myśleniu, odnoszenie sukcesów poprzez bazowanie na swojej otwartości i dziecięcej energii, wyjście poza schemat myślenia, odreagowanie emocji i zrelaksowanie się, rozumienie poczucia wartości i pewności siebie.
Osoby prowadzące to:  pedagog Alina Sokół
                                      pedagog Sylwia Trzpis – Rejowska