Finał IV edycji przeglądu "Zawody bez tajemnic"

Już po raz  czwarty Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Mielcu wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia nauczycieli w Mielcu oraz  Pedagogiczną  Biblioteką Wojewódzką w Rzeszowie – filia w Mielcu realizuje projekt

Zawody bez tajemnic”.

      Celem projektu jest inspirowanie młodzieży gimnazjalnej do poznawania świata zawodów przyszłości  oraz tych już ginących. Wiedza ta oraz znajomość swoich zainteresowań i zdolności oraz ograniczeń jest kluczowym czynnikiem wyboru własnej drogi zawodowej. Wyzwala w uczniach inicjatywę, pomaga rozwijać twórczość i samodzielne myślenie oraz sztukę autoprezentacji. Są to umiejętności  niezbędne na rynku pracy i wysoko cenione przez pracodawców. Na podkreślenie zasługuje także wysoka jakość tworzonych przez uczniów prezentacji multimedialnych.

      Ubiegłorocznym laureatem projektu był zespół Gimnazjum w Tuszowie Narodowym w składzie : Radosław Koza, Piotr Kapel, Józef Buława,  Dawid Głaz, Aleksandra Durda.

Zdobywcy  Nagrody Publiczności  przygotowali prezentację zawodu muzykolog. Prezentacja prócz wartości merytorycznej ujęła widzów również walorami artystycznymi.

      IV edycja projektu  „Zawody bez tajemnic”, podobnie jak III edycja, również  ma formę przeglądu. Uczestnicy oraz zaproszeni goście wspólnie przyznają  jedyną w tym przeglądzie nagrodę  –  Nagrodę Publiczności. Wartość merytoryczną,  przygotowanych  prezentacji wyakcentują eksperci tj. specjaliści rynku pracy, edukacji, doradcy zawodowi, przedstawiciele mediów oraz informatyk.

W  Loży Obserwatorów zasiądą: Pan Stanisław Tomza Dyrektor Wydziału Edukacji  Starostwa Mieleckiego, Pani Anna Butryn Wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli  w Mielcu, Pani Danuta Rżany Doradca Zawodowy w Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu, Pani Iwona Żyła  Dyrektor Wydawnictwa „KORSO”, Pani Anita Szymczuch Coach, Trener Biznesu właściciel Firmy Szkoleniowej „NOEZA”    i   Pan Grzegorz Durak Kierownik Działu  Usług Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.

      Obecnie w każdej zgłoszonej do projektu szkole  gimnazjalnej powiatu mieleckiego odbył się już pierwszy etap, który  wyłonił zespół do reprezentacji szkoły na etapie powiatowym, który odbędzie się 20 marca 2015 r. (piątek), o godzinie 9.00 w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu Al. Niepodległości 7.

Patronat medialny nad imprezą objął Tygodnik Regionalny  KORSO