Latest Posts

Wspieranie procesu uczenia – odkryj swoje zdolności

Autorki projektu: Aleksandra Narowska – Bryła, Gerta Fijołek.            Cel ogólny projektu:  stworzenie programu wsparcia uczniów w procesie uczenia się poprzez rozpoznanie indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów (zdolności, mocnych stron, preferencji, stylów uczenia się) oraz czynników motywacyjno-emocjonalnych wpływających na poziom osiągnięć szkolnych. Cele szczegółowe: zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i […]

Kampania społeczno-edukacyjna „Nastoletnia depresja” – „Nie pozwól dziecku wylogować się z życia”

Trwa 15. edycja ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej Forum Przeciw Depresji. Realizowana jest ona pod hasłem „Nastoletnia depresja. Życie w trybie online/offline – nie pozwól dziecku wylogować się z życia”. W ramach kampanii zostanie przeprowadzony cykl bezpłatnych szkoleń on-line dla nauczycieli oraz dzień otwarty dla rodziców z wykładami ekspertów i bezpłatnymi konsultacjami on-line z lekarzem psychiatrą. Honorowy patronat nad cyklem szkoleń dla nauczycieli objął Minister Edukacji i Nauki.

Fotograficzny projekt photovoice – kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie.

Młodzież szkół średnich powiatu Mieleckiego wzięła udział w fotograficznym projekcie photovoice. Jest to metoda fotografii partycypacyjnej, która została zastosowana jako narzędzie dydaktyczne pozwalające przybliżyć dany temat oraz zachęcić do dyskusji i przemyśleń. Celem projektu było utrwalenie na fotografii charakterystyki wylosowanej kompetencji kluczowej pożądanej na rynku pracy. Reprezentanci każdej ze szkół wylosowali jedną kompetencję, którą przedstawili za pomocą fotografii własnego pomysłu. Młodzież wcieliła się w rolę badaczy oraz inicjatorów działań.

Karta Praw Rodziny

Zachęcamy nauczycieli, rodziców oraz starszych uczniów do zapoznania się z Kartą Praw Rodziny. Prace nad dokumentem zostały zainicjowane przez Synod Biskupów, który odbył się w Rzymie w 1980 r. i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie”. Karta jest dokumentem o charakterze powszechnym.

Akcja informacyjna “OTWARTE DRZWI”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, realizuje projekt "Otwarte Drzwi" - w ramach Ogólnopolskiego tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w dniach od 22.02.2021r. do 26.02.2021r. Akcja adresowana jest do: osób doświadczające przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie, osób posiadających wiedzę o przypadkach występowania przemocy w rodzinie.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) to największa doroczna akcja na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie. W tym roku DBI wypada we wtorek 9 lutego, ale obchody będą trwały przez cały luty i marzec.Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. Na stronie wydarzenia (otwórz w nowym oknie) znajdują […]