Akcja informacyjna “OTWARTE DRZWI”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, realizuje projekt “Otwarte Drzwi” – w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w dniach od 22.02.2021r. do 26.02.2021r.

Akcja adresowana jest do:

  • osób doświadczające przemocy w rodzinie,
  • osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • świadków przemocy w rodzinie,
  • osób posiadających wiedzę o przypadkach występowania przemocy w rodzinie.

Dyżury konsultantów będą odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, przy ul. Łukasiewicza 1c. W związku z zagrożeniami związanymi z występowaniem pandemii COVID-19 konsultacje ze specjalistami będą się odbywały wyłącznie w formie kontaktu telefonicznego.

Harmonogram dyżurów w okresie od 22 luty 2021r. do 26 luty 2021r. – w pdf-ie

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem MOPS koordynującym akcję: Kierownik Działu Specjalistycznej Pracy Socjalnej P. Joanna Boryczka-Szęszoł,     Tel.(17) 787 5663.

W ramach akcji od poniedziałku do piątku osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z konsultacji specjalistów posiadających kompetencje i doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Na potrzeby realizacji projektu zostaną uruchomione dodatkowe godziny pracy specjalistów Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Mielcu w celu zwiększenia możliwości skorzystania z pomocy osobom, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy w standardowych godzinach pracy instytucji. Wszystkim zgłaszającym się mieszkańcom miasta Mielca będą udzielane kompleksowe informacje w zakresie m.in.: praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy, zgodnie z obowiązującym prawem i kompetencjami instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz sposobów i możliwości działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.