Latest Posts

Szkolenie dotyczące profilaktyki logopedycznej

Celem szkolenia jest poznanie etapów rozwoju mowy dziecka, zaburzeń jakie mogą wystąpić w trakcie rozwoju mowy, nabycie umiejętności prowadzenia ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych i fonacyjnych.

Trening Zastępowania Agresji

W dniu 16.02.2017 rozpoczęły się w naszej poradni zajęcia warsztatowe dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej: Trening Zastępowania Agresji ART. Jest to program, który ma na calu zmianę zachowań agresywnych na zachowania prospołeczne.

Uwaga !!! Kosultacje z doradcą zawodowym

W dniu 09.02.2017r. w godz. od 12.00 do 15.00 w Gimnazjum w Padwi Narodowej odbędą się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym - Pracownikiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mielcu mgr Moniką Weryńską