Dyżur doradcy zawodowego w Filii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Padwi Narodowej

Dnia 22.02 2017 w godzinach od 8.30 do 12.30 w filii naszej poradni w Padwi Narodowej dyżur pełnił doradca zawodowy mgr Monika Weryńska.

Z konsultacji skorzystali uczniowie klasy III c. Indywidualne spotkania doradcze dotyczyły diagnozy predyspozycji zawodowych pod kątem wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

Kolejne spotkanie z doradcą zawodowym w filii poradni w Padwi Narodowej już za 2 tygodnie tj. 8.03.2017 , godz. 8.30 – 12.30 .