Trening Zastępowania Agresji

W dniu 16.02.2017 rozpoczęły się w naszej poradni zajęcia warsztatowe dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej: Trening Zastępowania Agresji ART. Jest to program, który ma na calu zmianę zachowań agresywnych na zachowania prospołeczne.

W czasie treningu młodzież uczęszcza na trzy typy zajęć. Pierwszy to trening 10 umiejętności społecznych. Uczestnicy wypróbowują te umiejętności na sesji, a później praktykują je w realnym życiu. Wypełniają Raporty Ćwiczenia domowego i opowiadają w jaki sposób to zrobili. Drugi typ zajęć to trening kontroli złości, który uczy jak zredukować swoją złość, co zrobić zamiast zachować się agresywnie. Trzecim typem zajęć jest wnioskowanie moralne, którego celem jest zrozumienie i uwzględnienie przez uczestników innych, niż nich własny punktów widzenia a także prawa i potrzeb innych.

Zajęcia będą się odbywać przez 12 tygodni, w czwartki od godziny 15.30 – 17.00 na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu, sala 222.

Trening prowadzą :mgr Jolanta Skowron-Piasecka – psycholog, psychoterapeuta i mgr Monika Weryńska – doradca zawodowy, przeszkolona w zakresie Treningu Zastępowania Agresji ART