Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją w kraju Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu od dnia 23.03.2020r. przechodzi na tryb pracy zdalnej.

1. Uruchamiamy dla Państwa trzy bezpośrednie numery telefonów, pod którymi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 dyżurować będą specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, psychoterapeuci). Postaramy się „na bieżąco” pomagać Państwu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, psychologicznych i innych.
TELEPORADY – od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku:
17 788 49 78
17 788 49 88
oraz
606 503 243

2. Uczniowie, którzy do tej pory uczestniczyli w psychoterapii, nadal mają możliwość kontynuować ją (oczywiście na odległość), w formie wybranej i uzgodnionej z psychoterapeutą prowadzącym (Skype, WhatsApp, e-mail lub telefonicznie). Kontynuacja jest możliwa wyłącznie po bezpośrednim skontaktowaniu się z psychoterapeutą.


3. Poradnia nadal prowadzi działalność orzeczniczą (praca Zespołu Orzekającego odbywa się wg planu), jednak i w tym przypadku na odległość. W związku z tym prosimy o przekazywanie dokumentacji i wniosków w wersji elektronicznej (skany dokumentów przesłane na adres: pppmielec@poczta.onet.pl) lub pocztą tradycyjną (listownie) na adres poradni.
Obecna organizacja obowiązuje do odwołania.
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego zalecamy pozostanie w domach i realizację zaleceń przekazanych przez specjalistów.