PEDAGOG – ZOSTAJEMY W DOMU – NAUKA I ZABAWA W DOMU

Szanowni Państwo,

pozwoliliśmy sobie na przygotowanie kilku propozycji, które ze strony pedagogicznej pomogą Państwu i waszym dzieciom, uczniom przetrwać te trudne chwile na nauce i zabawie zostając w swoich domach.