Dziękujemy pedagogom…

W dniach 28 października i 04 listopada odbyły się w naszej poradni spotkania z pedagogami szkolnymi pracującymi w szkołach miejskich i w szkołach na terenie powiatu. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań, że zechcieli odpowiedzieć na nasze zaproszenie.

Akademia dobrego rodzica

Dodano: 31.10.2011 Bezpłatne warsztaty dla rodziców dzieci będących w przedziale wiekowym 2-6 lat, wykazujących deficyty rozwojowe w sferze poznawczej, mowy, emocjonalnej, społecznej, chcących wspomóc swoje dzieci w rozwoju .

Zaproszenie pedagogów szkolnych na spotkanie

Dyrekcja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu zaprasza pedagogów szkolnych pracujących w placówkach miejskich na spotkanie w dniu 28 października o godzinie 11.00 w sali 315 CKPiDN z zespołem pracowników poradni

Dzień Otwarty Poradni – podsumowanie

W sobotę 14.05.2011 r. w godz. 10.00- 14.00 odbył się w naszej poradni Dzień Otwarty. Odwiedziło nas około 70 osób, wśród których najliczniejszą grupę stanowili rodzice z dziećmi, ale z naszego zaproszenia skorzystali też nauczyciele, młodzież, a nawet dziadkowie zainteresowani swoimi wnukami.

Zajęcia warsztatowe z zakresu orientacji zawodowej

Dodano: 01.03.2011 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery w Mielcu realizuje program pt. "Mój wybór - moja przyszłość" adresowany do trzecich klas gimnazjum...

Podziękowanie za wieloletnią współpracę

Dodano: 14.02.2011 Dnia 01.01.2011 roku, na zasłużoną emeryturę odeszła Pani pedagog Aleksandra Dybska, wieloletni pracownik Popradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu. Dziękujemy za współpracę oraz życzymy zdrowia, pogody ducha oraz realizacji życiowych planów.

Zajęcia warsztatowe dla rodziców

Dodano: 23.02.2011 Ruszyły zapisy na zajęcia warsztatowe dla rodziców pt "Szkoła dla Rodziców czyli jak mówić aby dzieci nas słuchały, jak słuchać aby dzieci do nas mówiły"

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla młodzieży

Ruszyły zapisy na zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla młodzieży gimnazjalnej pt."Poznać siebie". Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży mającej trudności w relacjach z bliskimi, rówieśnikami, cierpiących na zaburzenia lękowe i depresyjne.

Badania przesiewowe i konsultacje dla rodziców – Przedszkole nr 1

Dodano: 14.02.2011 Badania przesiewowe i konsultacje dla rodziców dzieci 5, 6-letnich w zakresie oceny dojrzałości szkolnej odbedą się w Przedszkolu nr 1 w dniach: 22.02 - godzina 8.00-12.00 25.02 - godzina 11.00-15.00 04.03 - godzina 11.00-15.00 Prowadząca p. psych. Marta Gromny.

Badania w zakresie dojrzałości szkolnej w Pprzedszkolu nr 12

14.02.2011 Od 02.01.2011 poprzez kolejne środy odbywały się badania przesiewowe w zakresie dojrzałości szkolnej dzieci 5 i 6-letnich wraz z poradami po badaniach dla rodziców w Przedszkolu nr 12 - filia Szkoła nr 3. Obecnie zapraszamy na wyżej wymienione badania i konsultacje w dniach 16.02 i 23.02 w godzinach 8.00-12.00. Prowadząca p. psych. Marta Gromny.

Facebook