Nadano nam tytuł "Miejsce Odkrywania Talentów"

Dodano: 03.04.2011
Obok organizowanych cotygodniowo zajęć grupowych z dziećmi szkół podstawowych, poradnia przeprowadziła liczne szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów zainteresowanych tematem. Na forum wojewódzkim i ogólnopolskim wielokrotnie uczestniczyła w konferencjach i seminariach dzieląc się swym doświadczeniem. Na bieżąco opiniowane są indywidualne programy i toki nauczania, jako pośrednie formy udzielania pomocy dla zdolnej młodzieży i dzieci. Wszystkim którzy szukają fachowego wsparcia w temacie, służy prowadzony przez pracowników poradni Punkt Konsultacyjny do spraw dzieci zdolnych.
Z przyjemnością informujemy, że w uznaniu zasług na polu odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień, w roku szkolym 2010/11 Minister Edukacji Narodowej nadała tutejszej poradni tytuł “Miejsce Odkrywania Talentów” Pani Katarzyna Hall ustanowiła dzień 21 marca “Dniem Talentów”. W związku z tym pierwszego dnia wiosny w naszej poradni miała miejsce miła uroczystość odsłonięcia tablicy z nadanym tytułem, którego dokonał dyrektor Józef Lewczak.
W uroczystości wzięły udział dzieci zdolne uczestniczące w tegorocznych zajęciach, ich rodzice i dziadkowie jako przedstawiciele społeczności lokalnej oraz prowadzące zajęcia – psycholog Beata Mizera i pedagog Bożena Kardyś. Uroczystość zamknęło ślubowanie dzieci: “będziemy dbać o swe zdolności i pielęgnować je”. Za otrzymanie zaszczytnego tytułu wkrótce nadeszły gratulacje od posłanki na sejm RP Renaty Butryn.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć