Dziękujemy pedagogom…

Dodano: 23.11.2011
W dniach 28 października i 04 listopada odbyły się w naszej poradni spotkania z pedagogami szkolnymi pracującymi w szkołach miejskich i w szkołach na terenie powiatu. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań, że zechcieli odpowiedzieć na nasze zaproszenie.

Pedagodzy mieli okazję spotkać się z całym zespołem pracowników poradni, zostali powiadomieni o pewnych zmianach personalnych, jak również o nowych ustaleniach dotyczących podziału terenu w jakim pracują psycholodzy i pedagodzy. Wicedyrektor poradni przedstawiła koncepcję pracy placówki, która zawierała następujące obszary: diagnoza, terapia, profilaktyka i psychoedukacja, doradztwo oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym. Następnie każdy z pracowników poradni dokonał krótkiej autoprezentacji uwzględniając teren, jaki obejmuje swoją opieką i zakres pracy jaki wykonuje w ramach swoich obowiązków.

W rezultacie dyskusji, która nastąpiła później ustalono, że powinniśmy się spotykać raz w roku
(najlepiej w październiku) w mniejszych grupach roboczych (odpowiednio: pracownicy poradni i pedagodzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). Spotkania powinny być poświęcone bieżącym problemom na dany rok szkolny. Największym zainteresowaniem naszych gości cieszyły się możliwości prowadzenia punktów konsultacyjnych na terenie szkół, badań przesiewowych i spotkań z rodzicami oraz propozycja Dnia Otwartego Poradni w formule wyjazdowej. Będziemy się więc starali w jeszcze szerszym zakresie ujać w ofercie działania w środowisku ucznia.

Rozmawialiśmy również o problemach jakie pojawiają się we współpracy na linii szkoła-poradnia.
Na zakończenie poprosiliśmy naszych gości o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej oceny wzajemnej współpracy. Dziękujemy za wszystkie opinie. Posłużą nam one do ewentualnej korekty sposobu pracy.

Mamy nadzieję na dalsze kontakty w tej formie, jak również zapraszamy do bieżącej współpracy.

Beata Mizera- wicedyrektor

 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć