Jestem rodzicem dziecka z dysleksją

Udostępnijcie tę broszurę wszystkim rodzicom, których dzieci mają trudności w nauce czytania i pisania. Korzyści odniosą wszyscy. Dzieci, bo ich praca w szkole zostanie wsparta pracą w domu, co zaowocuje lepszymi wynikami. Rodzice, bo nie będą się czuli pozostawieni sami sobie i bezradni w zmaganiu się z problemami szkolnymi ich dzieci. Nauczyciele, bo zyskają świadomych sprzymierzeńców wśród rodziców, dzięki czemu działania naprawcze będą miały spójny charakter, a ich efekty będą bardziej zauważalne i pojawią się szybciej.

Broszura jest napisana prostym i przystępnym językiem – tak, by czytelnik niezaznajomiony ze specjalistycznym nazewnictwem mógł z łatwością z niej skorzystać. Trudne terminy wyjaśnia w prosty sposób, choćby specyficzne zaburzenia w uczeniu się definiuje jako „trudności, które powodują, że niektórym osobom wielki kłopot sprawia nauczenie się płynnego czytania i pisania, czasami także liczenia”1. Jednak największym walorem tej niewielkiej publikacji jest jej praktyczny charakter. Ćwiczenia w czytaniu, w pisaniu oraz w ortografii i liczeniu – każdy rodzic znajdzie tu gotowe pomysły na codzienne zabawy i wspólną pracę ze swoim dzieckiem. Zrozumie też mechanizm i zasady działań terapeutycznych.

Nauczyciele, którzy korzystają lub chcą korzystać z Metody Ortograffiti, zapewne dostrzegą jeszcze jedną zaletę tej publikacji – będą mogli ją wykorzystać jako materiał wyjaśniający działanie tej metody i wspierający ich w przekonaniu rodziców do wspólnego wyboru Ortograffiti do pracy terapeutycznej z dzieckiem.

Zapraszamy do pobrania broszury JESTEM_RODZICEM_DZIECKA_Z_DYSLEKSJĄ

1. M. Badowska, Jestem rodzicem dziecka z dysleksją, Gdynia 2018 , Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.