MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW
 
TYTUŁ NADANY PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
 

Poradnictwo zawodowe

Diagnoza i orzecznictwo

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu oferuje młodzieży z powiatu mieleckiego szeroki zakres usług z zakresu doradztwa kariery:

 

- indywidualne poradnictwo zawodowe

            Indywidualne spotkania, w trakcie których prowadzona jest rozmowa oraz badania diagnozujące osobowość, zainteresowania, uzdolnienia. Ich celem jest określenie predyspozycji zawodowych, a co za tym idzie wsparcie przy podejmowaniu decyzji odnośnie dalszego kierunku kształcenia oraz określaniu ścieżki kariery

            W trakcie indywidualnych spotkań możliwe jest również uzyskanie informacji na temat:

  • oferty szkół ponadgimnazjalnych i wyższych
  • poszczególnych zawodów (czynności zawodowe, wymagania psychofizyczne, szanse zatrudnienia, ścieżki kształcenia)
  • lokalnego rynku pracy
  • sposobów poszukiwania pracy
  • opracowywania dokumentów aplikacyjnych
  • przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej
  • zakładania własnej działalności gospodarczej

 

Indywidualne porady zawodowe będą odbywać się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu oraz w trakcie punktów konsultacyjnych na terenie szkół.

 

- grupowe poradnictwo zawodowe

            Spotkania grupowe, odbywające się w szkołach. W trakcie zajęć poruszana będzie tematyka dopasowana do potrzeb i oczekiwań młodzieży będącej na danym etapie kształcenia.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z wsparcia doradztwa zawodowego zapraszamy do kontaktu:

tel. 17 788 49 78

17 788 49 88

doradca.zawodowy.poradnia@wp.pl