MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW
 
TYTUŁ NADANY PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
 

Pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z pedagogami szkół gimnazjalnych

Diagnoza i orzecznictwo
   W dniu 28.10 2016r. odbyło się spotkanie interwizyjne dla pedagogów szkół gimnazjalnych z terenu miasta i powiatu mieleckiego, zorganizowane w ramach sieci wsparcia i samokształcenia. Tematem przewodnim sieci, w tym roku szkolnym, wynikającym ze zgłoszonych przez uczestników potrzeb  będzie zjawisko cyberprzemocy. Osoby prowadzące : pani Jolanty Skowron – Piaseckiej i Edyty Wiktor – Florek udostępniły materiały i prezentację dotyczącą cyberprzemocy do wykorzystania w trakcie spotkań z rodzicami i uczniami. Omówiono również bieżące problemy w pracy pedagogów. Dzięki zaproszeniu od Dyrekcji i pedagoga szkolnego pani Marii Zielińskiej z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu mogliśmy się spotkać w gościnnym i urokliwym miejscu za co serdecznie dziękujemy.
Spotkali się w naszej poradni pedagodzy szkół ponadgimnazjalnych.
W dniu 04.11.2016r. w naszej poradni odbyło się spotkanie interwizyjne dla pedagogów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta i powiatu mieleckiego. Głównym tematem spotkania była analiza zjawiska cyberprzemocy wśród uczniów szkól średnich. Poruszono także trudne sprawy bieżące i omówiono strategie ich rozwiązywania. Uczestnicy otrzymali materiały i prezentację dotyczącą cyberprzemocy. Spotkanie poprowadziły pani Edyta Wiktor – Florek i Jolanta Skowron – Piasecka.