Latest Posts

UWAGA – DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENÓW OBJĘTYCH BĄDŹ ZAGROŻONYCH POWODZIĄ

Dodano: 27.05.2010 Jeżeli w Waszych szkołach znajdują się dzieci, które  ze względu na zaistniałą sytuację : zagrożenie powodzią , podtopieniami, narażone były na głębokie przeżycia  mogące pozostawić negatywne skutki  w sferze emocjonalnej, prosimy zgłaszać do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mielcu, która udzieli wsparcia psychologicznego odpowiedniego do potrzeb.