UWAGA – DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENÓW OBJĘTYCH BĄDŹ ZAGROŻONYCH POWODZIĄ

Dodano: 27.05.2010
Jeżeli w Waszych szkołach znajdują się dzieci, które  ze względu na zaistniałą sytuację : zagrożenie powodzią , podtopieniami, narażone były na głębokie przeżycia  mogące pozostawić negatywne skutki  w sferze emocjonalnej, prosimy zgłaszać do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu, która udzieli wsparcia psychologicznego odpowiedniego do potrzeb.
Wszelkie potrzeby w tym zakresie zgłaszać telefonicznie  17 7884978   określając skalę i rozmiar potrzeb. Po czym nastąpi wspólne ustalenie miejsca i zakresu pomocy.
Dyrektor Poradni dr Józef Lewczak