Rozpoczęliśmy III Edycję Warsztatów dla Dobrych Rodziców – zapisy na rok szkolny 2018/2019 zostały zakończone

ZAKOŃCZONO ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

ZGŁOSZENIA NALEŻY KIEROWAĆ DO SEKRETARIATU PORADNI OSOBIŚCIE LUB DROGĄ TELEFONICZNĄ PODAJĄC IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA I RODZICA ORAZ NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO

Czas trwania warsztatów:10 (14) spotkań po 2 godziny

Do kogo adresowana jest ta propozycja:

Warsztaty przeznaczone są dla rodziców dzieci w wieku 6-12 lat, które sprawiają problemy wychowawcze. Oferta kierowana jest zwłaszcza dla rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

Program warsztatów W trakcie powyższego warsztatu uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę na temat prowadzenia warsztatów dla rodziców na podstawie przygotowanego podręcznika opisującego 14 zajęciowy program pracy z rodzicami. Poszczególne zajęcia trwają 2 godziny zegarowe, odbywają się raz w tygodniu, pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane
w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze. Warsztat skupia się na opisie technik behawioralnych zawartych w algorytmach (instrukcja i materiały dla rodzica) dotyczących niektórych problemów w pracy z młodszym dzieckiem.

Tematy poruszane w czasie warsztatów

 • Wykład wstępny na temat ADHD.
 • Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm.
 • Techniki radzenia sobie z objawami ADHD – „okulary na ADHD”.
 • Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej – co ją wywołuje, a co podtrzymuje.
 • Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie.
 • Nagradzanie pozytywnych zachowań.
 • Rygorystyczne przestrzeganie norm, zasad.
 • Skuteczne wyciąganie konsekwencji.
 • Wprowadzenie systemów żetonowych.
 • Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji.
 • Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła.

Uczestnicy otrzymują skrypt w którym znajduje się 10 spotkań podstawowych i kilka spotkań dodatkowych dobieranych w zależności od potrzeb danej grupy rodziców.