Zajęcia integracyjne dla klas I gimnazjum

Zajęcia integracyjne dla klas I gimnazjum

Trwają zajęcia integracyjne  z elementami poradnictwa zawodowego dla klas I gimnazjum: „Poznaj siebie, poznaj nas” prowadzone przez doradcę zawodowego Poradni P-P w Mielcu panią mgr Monikę Weryńską.

Celem zajęć jest integracja zespołu klasowego, zwrócenie uwagi na zasady współpracy grupowej, rozwój umiejętności społecznych związanych z praca w grupie oraz analiza własnych zasobów składających się na potencjał zawodowy każdego ucznia. Ponadto uczniowie zapoznają się z tematyką zajęć z zakresu poradnictwa i  doradztwa zawodowego realizowanego w szkole gimnazjalnej.