Szkoła dla rodziców i wychowawców

Dodano: 02.02.2013
Wychowywać to kochać i wymagać – program wspierania i podnoszenia kompetencji wychowawczych, budowania relacji dorosły-dziecko:
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW ,,JAK MÓWIĆ DO DZIECI, ŻEBY NAS SŁUCHAŁY I JAK SŁUCHAĆ DZIECI, ŻEBY DO NAS MÓWIŁY”

Odbiorcy: rodzice, nauczyciele i wszyscy ci ,którym zależy na budowaniu relacji z dziećmi(i nie tylko)w duchu dialogu i podmiotowości
Dostępność: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu a także według potrzeb na terenie mieleckich szkół oraz szkół w gminach objętych opieką poradni(pod warunkiem udostępnienia sali do prowadzenia zajęć oraz zorganizowania grupy uczestników przez daną szkołę)
Prowadzący: osoby posiadające rekomendację realizatora programu
psycholog – mgr Małgorzata Ingram (608594576)
pedagog – mgr Małgorzata Dudek (5095128040)

Rekrutacja: na podstawie osób zgłaszających telefonicznie lub bezpośrednio chęć uczestnictwa w sekretariacie poradni (177884978) bądź u prowadzących pod podanymi wyżej numerami telefonów.

Liczebność grupy : 10-20 osób.

Realizacja: 7 cotygodniowych spotkań w wymiarze 3 godzin zegarowych każde.

Tematyka spotkań:
– wyrażanie oczekiwań i zasad tak, aby były przez dziecko respektowane
– rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
– aktywne, wspierające słuchanie
– motywowanie dziecka do współdziałania
– modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
– uwalnianie dziecka od grania narzuconych ról w domu i szkole
– wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
– budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka
– konstruktywne rozwiązywanie konfliktów