Spotkanie z pedagogami szkół ponadgimnazjalnych

Zapraszamy pedagogów szkół ponadgimnazjalnych na pierwsze spotkanie interwizyjne w roku szkolnym 2014/2015, w ramach współpracy PPP ze szkołami, które odbędzie się w dniu 24.10.2014r. o godz. 9:00  w sali nr 222   I piętro.
Myśl przewodnia spotkania:
– Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzież, w tym:
-zaburzenia psychiczne, zachowania agresywne.
 prowadzący:
Pani Jolanta  Skowron-Piasecka
Pani Edyta Wiktor- Florek