Spotkanie z pedagogami szkół ponadgimnazjalnych nt: “Cyberprzemocy”

Kolejne spotkanie interwizyjne dla pedagogów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta i powiatu mieleckiego, zorganizowane w ramach sieci wsparcia i samokształcenia. odbyło się 04.11.2016r. w naszej poradni.
Głównym tematem spotkania była analiza zjawiska cyberprzemocy wśród uczniów szkół średnich. Poruszono także trudne sprawy bieżące i omówiono strategie ich rozwiązywania.
Uczestnicy otrzymali materiały i prezentację dotyczącą cyberprzemocy.
Spotkanie poprowadziły pani Edyta Wiktor – Florek i Jolanta Skowron – Piasecka.