Spotkanie pedagogów i przedstawicieli szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi

Dnia 16.04.2018 r. odbyło się w naszej poradni spotkanie dla pedagogów lub przedstawicieli szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi, w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Trzygodzinne spotkanie miało formułę dwumodułową.

Pierwszy moduł dotyczył omówienia konstrukcji orzeczeń dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi według nowego rozporządzenia MEN z dn. 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia , wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznych. Omówiono również zagadnienie indywidualizacji pracy z uczniem oraz prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (umiejętności uczynienia się).

Podczas drugiego modułu uczestnicy zapoznali się z Zestawem narzędzi diagnostycznych i materiałów postdiagnostycznych w obszarze emocjonalno-społecznym.

Dziękujemy przedstawicielom szkół:

 • Szkoła Podstawowa im. ks. J. Początek w Wadowicach Dolnych
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Specjalne Dulcza Mała
 • Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu
 • Szkoła Podstawowa w Książnicach
 • Zespół Szkół w Chorzelowie
 • Szkoła Podstawowa Trześń
 • Gimnazjum im. J. P. II w Radomyślu Wielkim
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu
 • Szkoła Podstawowa w Padwi Narodowej
 • Zespół Szkół w Woli Mieleckiej
 • Szkoła Podstawowa Tuszów Narodowy
 • Szkoła Podstawowa w Podborzu

 

Życzymy owocnej pracy z wykorzystaniem zdobytej wiedzy.