Oferta terapeutyczna

Naszymi klientami są dzieci, młodzież i ich rodzice poszukujący pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi.

  • Czasem są one skoncentrowane wokół nasilenia bolesnych uczuć takich jak niepokój i obawy, smutek i przygnębienie, rozdrażnienie i irytacja, poczucie pustki i braku sensu życia, utrata nadziei i energii życiowej itp.
  • Czasem są skoncentrowane wokół trudnych i problemowych relacji z bliskimi osobami – z rodzicami, partnerami czy dziećmi. Często powodem szukania pomocy są trudności doświadczane w relacji z samym sobą – wrogość lub obcość wobec samego siebie, negowanie własnej wartości oraz brak akceptacji i szacunku dla siebie.
  • Staramy się także pomagać osobom, które borykają się z deficytem umiejętności rozpoznawania własnych uczuć i potrzeb, rozpoznawania możliwości wyboru i podejmowania decyzji, wprowadzania zmian w życiu osobistym itp.
  • Osobom, które swoje problemy określają w kategoriach medycznych, oferujemy pomoc terapeutyczną w zakresie zaburzeń nerwicowych – lękowych i depresyjnych, zaburzeń związanych z stresem i adaptacją.