Psychoterapia

Psychoterapia (od st gr.  psyche = dusza i therapein = leczyć) to zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego. Pozytywne efekty psychoterapii są zwykle rezultatem: zmiany myślenia, uczenia się zdrowych zachowań. Zmian w  relacjach z ludźmi, dojrzewania w bezpiecznych warunkach relacji terapeutycznej.

Psychoterapeuta nie dysponuje magicznymi zdolnościami, ma jednak pewne doświadczenie i wiedzę na temat ludzkich zachowań, co umożliwia wspólne rozpoznanie tego co się dzieje i znalezienia wyjścia z sytuacji. Jednak sam tych zmian nie może wprowadzić w życie klienta. To klient decyduje o czym chce rozmawiać na sesji, które problemy są dla niego najważniejsze i jakich zmian się spodziewa. Właściwy wynik będzie możliwy czyli zmiana jest możliwa tylko przy równym zaangażowaniu dwóch stron: terapeuty i klienta.