Podstawowe

PROPOZYCJE ZAJĘĆ DO REALIZACJI NA ZAPOTRZEBOWANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK PRZEZ PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Kształcenie podstawowe
Odbiorca Temat/Rodzaj Ilość i częstotliwość zajęć Miejsce realizacji Prowadzący
Uczniowie Terapia uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania 1x w tygodniu Poradnia Dudek M.
Rajca R.
Sokół A.
Trzpis-Rejowska S.
Indywidualna terapia pedagogiczna wg potrzeb Żłobek przedszkole Zuch M.
klasa II – VI Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci zdolnych – Trening twórczości 1x w tygodniu przez cały rok po 45 min Poradnia Mizera B.
klasa IV-V Trening zastępowania agresji 1 w tygodniu po 45 min Poradnia Skowron-Piasecka J.Weryńska M.
klasa I-VIII Terapia indywidualna (zaburzenia lękowe, depresyjne, nerwicowe, adaptacyjno-emocjonalne) 1x w tygodniu Poradnia Wiktor-Florek E.
Spotkania terapeutyczne wg potrzeb Poradnia Zuch M.
Indywidualna terapia pedagogiczna 1x w tygodniu Poradnia Łachut J.
Dudek M.
Klasa I-IV Indywidualna terapia pedagogiczna 1x w tygodniu Poradnia Dudek M.
Klasa I-III Program profilaktyczny – Program Domowych Detektywów 10 spotkań x 1 w tygodniu po 45 min Szkoła Skowron-Piasecka J.
Zajęcia z zakresu profilaktyki (alkohol, nikotyna, narkotyki, sekty, agresja i przemoc) wg potrzeb Szkoła Skowron-Piasecka J.
Dudek M.
Sposoby wyrażania emocji przez uczniów wg potrzeb Szkoła Dudek M.
Ingram M.
Indywidualna terapia pedagogiczna 1x w tygodniu po 45 min Poradnia pedagodzy
Rodzice dzieci w wieku 6-12 lat Warsztaty dla dobrych rodziców 1x w tygodniu 2 godziny Poradnia A. Sokół              S. Trzpis-Rejowska
Rodzina Terapia rodzinna 1x w tygodniu Poradnia Wiktor – Florek E. Skowron -Piasecka J.
Nauczyciele Szkolenie Rad Pedagogicznych w zakresie organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej wg potrzeb Szkoła Mizera B.
Wspieranie rozwoju dziecka przez dorosłych – czego potrzebują dzieci, aby efektywnie radzić sobie w szkole? wg potrzeb Szkoła Stolle – Łogasz E.
Wsparcie w pracy z trudnym zespołem klasowym – metoda VIT wg potrzeb Szkoła Skowron-Piasecka J.