Projekt „KARIERA BEZ TAJEMNIC”

Organizacja i przebieg

 1. Termin: 03.06.2020 r. (środa)
 2. Czas trwania: 9:00 – 15:00
 3. Miejsce realizacji: Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu, ul. Kusocińskiego 2.
 4. Uczestnicy: opiekunowie szkół, uczniowie, pracownicy poradni, zaproszeni goście
 5. Projekt składa się z 3 części:

I. PHOTOVOICE – utrwalenie na fotografii aspektów wylosowanej kompetencji.

Każdy Zespół ma za zadanie wykonać 4 zdjęcia kompetencji, która zostanie  wylosowana dla dane szkoły przez pedagoga/osobę  reprezentującego szkołę:

 KOMPETENCJE KLUCZOWE:

 • Porozumiewanie się w języku ojczystym
 • Porozumiewanie się w językach obcych
 • Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
 • Kompetencje informatyczne
 • Umiejętność uczenia się
 • Kompetencje społeczne i obywatelskie
 • Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości
 • Świadomość i ekspresja kulturowa

Zdjęcia  należy dostarczyć  do poradni  na pendrive do dnia 31.03.2020 r. Zdjęcia mogą być zrobione telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym. Preferowana rozdzielczość zdjęć – powyżej 2 mega pikseli (Mpix), dobrze oświetlone.

 II. ASSESSMENT CENTER – wieloetapowy proces oceny kompetencji i umiejętności. Będzie to główna część projektu Kariera bez tajemnic mająca aktywny charakter – gry kompetencyjnej. W czasie Assessment Center każdy zespół ma do zaliczenia 8 punktów kompetencyjnych z różnymi zadaniami, których wykonanie punktowane będzie przez wyznaczonych przez organizatora Asesorów (pracownicy PP-P).

Za poprawne zaliczenie zadania grupa otrzyma stosowną liczbę punktów wg kart kompetencji. Zwycięzcą gry zostaje drużyna, która  zgromadzi największa liczbę punktów.

 • Zwycięska drużyna otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody niespodzianki.
 • Ponadto organizator zapewnia lunch dla uczestników projektu.

III. AUTOPORTETY – podsumowanie projektu.

Występy zaproszonych  gości.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące projektu zostaną przekazane wytypowanym przez szkoły zespołom na spotkaniu przeprowadzonym  przez pracowników PP-P w umówionym z Opiekunem zespołu terminie.

Informacja o przebiegu projektu zostanie zamieszczona na stronach internetowych organizatora i w mediach lokalnych.

Organizacja i przebieg – do pobrania w pdf.

Regulamin 2020 do pobrania w pdf.