Internetowe źródła zasobów informacji

Przykładowe źródła zasobów informacji:

    1) Ulotki i broszury informacyjne
    a) www.ohpdlaszkoly.pl/ubaza.php?idkg=117
    b) www.kluczdokariery.pl/twoja-kariera/planowanie-kariery

    2) Ulotki o zawodach
    a) www.wup.pl/index.php?id=592
    b) www.ohpdlaszkoly.pl/ubaza.php?idkg=111

    3) Przewodnik po zawodach
    a) http://zawody.kaszkur.pl/
    b) https://doradca.praca.gov.pl/
    c) www.progra.pl/programy/spacery-po-zawodach
    d) www.lawoffices.eu/welcome,2.html
    e) www.bip.cke.edu.pl/?cid=140

    4) Teczki informacji o zawodach
    a) https://doradca.praca.gov.pl
    b) http://cm.ecorys.pl/index.php/nasze-publikacje-mainmenu-121/teczki-zawodach

    5) Filmy o zawodach
    a) www.ohpdlaszkoly.pl/ubaza.php?idkg=112
    b) www.youtube.com/user/koweziu
    c) http://www.synergia.com.pl/
    d) www.progra.pl/programy/spacery-po-zawodach/

    6) Poradniki i broszury
    a) www.kariera.com.pl
    b) www.cdzdm.pl
    c) www.kluczdokariery.pl/twoja-kariera/planowanie-kariery
    d) www.zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=48

    7) Informatory edukacyjno-zawodowe
    a) www.cdzdm.pl
    b) www.perspektywypress.pl
    c) www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=309&Itemid=111

    8) Specjalistyczne oprogramowanie komputerowe z dziedziny informacji edukacyjno-zawodowej
    a) www.progra.pl
    b) www.ohpdlaszkoly.pl/testy.php
    c) www.premiere.pl/2011
    d) www.talentgame.pl