Uroczyste rozstrzygnięcie IV edycji projektu "Zawody bez tajemnic"

UROCZYSTE ROZSTRZYGNIĘCIE  IV  EDYCJI PROJEKTU

 „ZAWODY BEZ TAJEMNIC”

Mielec, 20.03.2015

 

Gimnazjum w Woli Mieleckiej zostałolaureatem IV  edycji projektu  „Zawody bez tajemnic” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną  w Mielcu wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie – filia w Mielcu. Zdobywcy Nagrody Publiczności przygotowali prezentację zawodu prawnik. Zespół reprezentowały: Katarzyna Żelazko Weronika Kobylarz, Klaudia Juszyńska, Aleksandra Kania i Aleksandra Krawiec

Wszystkie prezentacje zostały przygotowane i przedstawione na wysokim poziomie, zaskakiwały pomysłowością, kreatywnością, różnorodnością form wyrazu, wśród których można wyróżnić: film, prezentacje multimedialne, wywiady z przedstawicielami zawodu oraz scenki parateatralne wraz z pięknymi scenografiami. Obejrzeliśmy popis talentów młodzieży: muzycznych, recytatorskich wraz z samodzielnie przygotowanymi scenariuszami prezentacji.

                                                                                            

            W finale IV edycji projektu  „Zawody bez tajemnic” udział wzięło 10 gimnazjów  z powiatu mieleckiego:

 

·         Gimnazjum w Woli Mieleckiejprezentujące zawód: prawnik

·         Gimnazjum w Glinach Małych prezentujące zawód: żołnierz

·         Gimnazjum nr 3 w Mielcu prezentujące zawód: nauczyciel artysta

·         Gimnazjum nr 2 w Mielcu prezentujące zawód: aktor

·         Gimnazjum nr 4 w Mielcu prezentujące zawód: psycholog

·         Gimnazjum w Wadowicach Górnych prezentujące zawód: leśnik

·         Gimnazjum w Chorzelowie prezentujące zawód: stewardessa

·         Gimnazjum w Przecławiu prezentujące zawód: pszczelarz

·         Gimnazjum w Pławie prezentujące zawód: tancerz

·         Gimnazjum w Radomyślu Wielkim prezentujące zawód:  reżyser

 

Wśród zaproszonych gości byli: Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Pani Maria Napieracz, Członek Zarządu Powiatu Mieleckiego Pan Andrzej Bryła, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Pan Zdzisław Nowakowski i  Kierownik Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej  w Rzeszowie – filia w Mielcu Pani Józefina Krasoń.

            W Loży Ekspertów zasiadali: Pan Stanisław Tomza Dyrektor Wydziału Edukacji  Starostwa Mieleckiego, Pani Anna Butryn Wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli  w Mielcu, Pani Danuta Rżany Doradca Zawodowy, Psycholog  w Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu, Pani Iwona Żyła  Dyrektor Wydawnictwa „KORSO” i   Pan Marek Przygoda Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego w Powiatowym Urzędzie  Pracy w Mielcu.

Organizatorzy dziękują zespołowi Pover Bass z Gimnazjum w Woli Mieleckiej za muzyczne uświetnienie imprezy i uczennicom Technikum Gastronomicznego z Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu za pomoc w  obsłudze imprezy oraz wszystkim uczestnikom  i  ich opiekunom za przyjęcie zaproszenia do udziału w przeglądzie „Zawody bez tajemnic”.  Wszystkim gratulujemy!

                                                  

                                                                                                                                                          Do zobaczenia za rok!

                                                                                                                                                                Organizatorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV EDYCJA PROJEKTU „ZAWODY BEZ  TAJEMNIC”

 

 

      Już po raz  czwarty Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Mielcu wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia nauczycieli w Mielcu oraz  Pedagogiczną  Biblioteką Wojewódzką w Rzeszowie – filia w Mielcu realizuje projekt

Zawody bez tajemnic”.

 

      Celem projektu jest inspirowanie młodzieży gimnazjalnej do poznawania świata zawodów przyszłości  oraz tych już ginących. Wiedza ta oraz znajomość swoich zainteresowań i zdolności oraz ograniczeń jest kluczowym czynnikiem wyboru własnej drogi zawodowej. Wyzwala w uczniach inicjatywę, pomaga rozwijać twórczość i samodzielne myślenie oraz sztukę autoprezentacji. Są to umiejętności  niezbędne na rynku pracy i wysoko cenione przez pracodawców. Na podkreślenie zasługuje także wysoka jakość tworzonych przez uczniów prezentacji multimedialnych.

     

      Ubiegłorocznym laureatem projektu był zespół Gimnazjum w Tuszowie Narodowym w składzie : Radosław Koza, Piotr Kapel, Józef Buława,  Dawid Głaz, Aleksandra Durda.

Zdobywcy  Nagrody Publiczności  przygotowali prezentację zawodu muzykolog. Prezentacja prócz wartości merytorycznej ujęła widzów również walorami artystycznymi.

 

      IV edycja projektu  „Zawody bez tajemnic”, podobnie jak III edycja, również  ma formę przeglądu. Uczestnicy oraz zaproszeni goście wspólnie przyznają  jedyną w tym przeglądzie nagrodę  –  Nagrodę Publiczności. Wartość merytoryczną,  przygotowanych  prezentacji wyakcentują eksperci tj. specjaliści rynku pracy, edukacji, doradcy zawodowi, przedstawiciele mediów oraz informatyk.

W  Loży Obserwatorów zasiądą: Pan Stanisław Tomza Dyrektor Wydziału Edukacji  Starostwa Mieleckiego, Pani Anna Butryn Wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli  w Mielcu, Pani Danuta Rżany Doradca Zawodowy w Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu, Pani Iwona Żyła  Dyrektor Wydawnictwa „KORSO”, Pani Anita Szymczuch Coach, Trener Biznesu właściciel Firmy Szkoleniowej „NOEZA”    i   Pan Grzegorz Durak Kierownik Działu  Usług Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.

 

      Obecnie w każdej zgłoszonej do projektu szkole  gimnazjalnej powiatu mieleckiego odbył się już pierwszy etap, który  wyłonił zespół do reprezentacji szkoły na etapie powiatowym, który odbędzie się 20 marca 2015 r. (piątek), o godzinie 9.00 w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu Al. Niepodległości 7.

 

Patronat medialny nad imprezą objął Tygodnik Regionalny  KORSO.

 
 

 

 

 

TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO  IV EDYCJI PRZEGLĄDU

„ZAWODY BEZ TAJEMNIC”

 

W ramach realizacji programu z  orientacji zawodowej w 17 gimnazjach powiatu mieleckiego zostały przeprowadzone  zajęcia zawodoznawcze dla uczniów II klas.

Ważnym elementem tych zajęć była promocja przeglądu „Zawody bez tajemnic”. Celem tego projektu  jest kształtowanie wśród uczniów następujących umiejętności i postaw:

·         poznanie i pogłębianie wiadomości na temat różnych grup zawodowych i zawodów,

·         orientacja w świecie zawodów poprzez poznanie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności,

·         poznanie ścieżek kształcenia,

·         przygotowanie do prawidłowego i trafnego wyboru zawodu,

·         aktywizowanie do samodzielnego poszukiwania źródeł informacji z zakresu rynku pracy,

·         inspirowanie do planowania własnej kariery zawodowej.

Udział w IV edycji projektu „Zawody bez tajemnic” zadeklarowało 10 gimnazjów:

·         Gimnazjum nr 2 w Mielcu

·         Gimnazjum nr 3 w Mielcu

·         Gimnazjum nr 4 w Mielcu

·         Gimnazjum w Chorzelowie

·         Gimnazjum w Pławie

·         Gimnazjum w Przecławiu

·         Gimnazjum w Wadowicach Górnych

·         Gimnazjum w Radomyślu Wielkim

·         Gimnazjum w Woli Mieleckiej

·         Społeczne Gimnazjum w Glinach Małych

 

Przypominamy jednocześnie, iż zgodnie z regulaminem przeglądu dnia 4 marca 2015r.  upływa termin nadsyłania do organizatora – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Mielcu,  płyt DVD z wybraną  przez szkołę prezentacją, nazwiska osób występujących oraz liczbę widzów

 

 

                                                 Do zobaczenia 20 marca 2015r. w finale!

                                                                      M. Weryńska, J. Łachut