PROJEKT „Zawody bez tajemnic”

Kolejny raz zapraszamy do udziału w VII już edycji projektu „Zawody bez tajemnic”, który po raz trzeci przyjął formę gry leśnej pod nazwą „Tajemniczy zawód – BUDUJEMY MOSTY”.

Projekt ten adresowany jest do uczniów II klas szkół gimnazjalnych Powiatu Mieleckiego i będzie realizowany
w dniu 13.06.2018 na terenach leśnych przy Zajeździe Gawrysiówka w Białym Borze.

Celem projektu i konkursu jest poznanie ścieżek kształcenia oraz aktywizowanie młodych ludzi do samodzielnego poszukiwania informacji zawodoznawczych.

Dodatkowo gra leśna pozwoli rozwijać m.in. umiejętność pracy w zespole, twórcze, kreatywne myślenie oraz zachęcą do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału, szczegóły organizacji i przebiegu w załącznikach.

Regulamin VII edycji projektu zał. 1

Deklaracja udziału w projekcie zał. 2

Zgoda rodziców zał. 3.