Ponadgimnazjalne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu oferuje młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zajęcia dopasowane do potrzeb i uwarunkowane specyfiką kierunku kształcenia:

Proponowana tematyka zajęć grupowych:

  1. Poznaje siebie – swoje zainteresowania, uzdolnienia i ograniczenia
  2. Poznaję zawody. Zawody przyszłości
  3. Lokalny rynek pracy. Sposoby poszukiwania pracy.
  4. Opracowywanie dokumentów aplikacyjnych
  5. Rozmowa kwalifikacyjna – przygotowanie i przebieg

 

Ponadto oferujemy indywidualne porady zawodowe, na które zapraszamy młodzież w celu określenia predyspozycji zawodowych i stworzenia indywidualnej ścieżki kariery.