Poznaję szkoły

Poznaję szkoły

Diagnoza i orzecznictwo

Elektroniczny informator o ofercie szkół na rok 2019/2020 – strona K.O. województwa podkarpackiego

Szkoły ponadgimnazjalne powiatu mieleckiego rok 2018/2019:

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

·         trwa trzy lata

·         zdobędziesz ogólną wiedzę i praktykę zawodową

·         po zdaniu egzaminu otrzymasz kwalifikacje zawodowe na poziomie robotniczym i będzie mógł podjąć pracę w wybranym zawodzie

·         możesz kontynuować naukę w uzupełniającym liceum lub technikum i po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymać świadectwo dojrzałości

ZSZ nr 1w Zespole Szkół Ekonomicznych ul. Warszawska 1 http://www.ekonomik.mielec.pl/
Profil: sprzedawca
ZSZ nr 2w Zespole Szkół Budowlanych ul. Jagiellończyka 3 http://zsbmielec.pl/joomla/
Profile:murarz-tynkarz, stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter izolacji budowlanych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

ZSZ nr 3w Zespole Szkół Technicznych ul. Jagiellończyka 3 http://www.zstmielec.pl/
Profile: operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, kucharz

ZSZ nr 4w Zespole Szkół im. prof. Groszkowskiego ul. Kilińskiego 24 http://www.zs.mielec.pl/zs/
Profile: fryzjer  (fryzjer damsko – męski),elektryk (projektowanie i wykonywanie instalacji elektrycznych), elektromechanik pojazdów samochodowych (urządzenia i systemy elektroniczne), monter mechatronik (programowanie sterowników PLC, programowanie obrabiarek CNC).

ZSZw Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu http://www.zsckr.rzemien.eu/
Profile: mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz

ZSZ w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim  http://zsradomysl.pl/
Profile: fryzjer, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, wędliniarz

ZSZ w Powiatowy Zespół Placówek Szkolno– Wychowawczych w Mielcu https://soswmielec.szkolnastrona.pl/p,9,aktualnosci
kuchar, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

TECHNIKUM

·         trwa cztery lata

·         otrzymasz średnie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie

·         po zdaniu egzaminu zewnętrznego możesz podjąć pracę na stanowiskach średniej kadry technicznej

·         po zdaniu egzaminu maturalnego możesz podjąć studia wyższe

·         możesz kształcić się w szkole policealnej

Technikum nr 1w Zespole Szkół Ekonomicznych ul. Warszawska 1
Profil: technik ekonomista z  elementami kształcenia ogólno policyjnego , technik obsługi turystycznej z  elementami kształcenia ogólno policyjnego, technik organizacji reklamy z  elementami kształcenia ogólno policyjnego,  technik ekonomista  z edukacją prawną

Technikum nr 2w Zespole Szkół Budowlanych ul. Jagiellończyka 3
Profile: technik budownictwa  –  klasa mundurowa strażacka,  technik  budownictwa, technik geodeta, technik urządzeń sanitarnych

Technikum nr 3w Zespole Szkół Technicznych ul. Jagiellończyka 3
Profile: technik żywienia i usług gastronomicznych; technik pojazdów samochodowych; technik mechanik,  technik informatyk,  technik cyfrowych procesów graficznych, technik mechanik lotniczy

Technikum nr 4w Zespole Szkół im. prof. Groszkowskiego ul. Kilińskiego 24
Profile: technik teleinformatyk  dodatkowa kwalifikacja: „Zaawansowana grafika komputerowa”, technik elektryk dodatkowa kwalifikacja : „Inteligentne instalacje  domowe” ,technik mechatronik dodatkowa kwalifikacja: „Programowanie robotów”, technik hotelarstwa dodatkowa kwalifikacja  „Podróże  krajowe i zagraniczne”, technik usług fryzjerskich  dodatkowa kwalifikacja: „Kosmetologia” , technik elektronik dodatkowa kwalifikacja „Profil wojskowy”

Technikum w Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu
Profil: technik  rolnik, technik żywienia  i usług gastronomicznych,  technik weterynarii,  technik ogrodnik

Technikum w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim
Profil: technik handlowiec, technik informatyk

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

·         trwa trzy lata

·         uzyskasz wykształcenie ogólne na poziomie średnim

·         możesz dalej uczyć się w szkole policealnej

·         po zdaniu egzaminu maturalnego możesz podjąć studia wyższe

I LO im. St. Konarskiegoul. Jędrusiów 1 http://konarski.home.pl/

Klasa matematyczno – fizyczno – informatyczna , przedmioty rozszerzone i dodatkowe: matematyka, fizyka, informatyka, j. angielski  analiza matematyczna, konteksty kulturowe

Klasa językowa , przedmioty rozszerzone i dodatkowe:  język angielski, język niemiecki, geografia, , język angielski w turystyce, konteksty kulturowe

Klasa matematyczno – biologiczno – chemiczna, przedmioty rozszerzone i dodatkowe:  biologia, chemia, matematyka ,język angielski w medycynie , konteksty kulturowe

klasa humanistyczno – dziennikarska z przedmiotami rozszerzonymi (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie), z przedmiotami dodatkowymi (podstawy dziennikarstwa, konteksty kulturowe)

Klasa prawniczo – biznesowa, przedmioty rozszerzone i dodatkowe:  język angielski,  historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski w biznesie, konteksty kulturowe

Klasa matematyczno – geograficzna, przedmioty rozszerzone i dodatkowe:  matematyka, geografia, j. angielski, analiza matematyczna, geografia w geodezji i geofizyce, konteksty kulturowe

klasa  biologiczno – chemiczna z językiem angielskim, przedmioty rozszerzone i dodatkowe:  język angielski, biologia, chemia, konteksty kulturowe, język angielski w medycynie

II LO im Mikołaja Kopernikaul. Żeromskiego 28  http://n.kopernik.mielec.pl/

Klasa z przedmiotami rozszerzonymi :biologia, chemia, fizyka

Klasa z przedmiotami rozszerzonymi : matematyka, fizyka, j.angielski

Klasa z przedmiotami rozszerzonymi:j.angielski, matematyka, geografia

Klasa z przedmiotami rozszerzonymi:j.polski, historia, wos

Klasa z przedmiotami rozszerzonymi:matematyka, biologia, chemia

Klasa z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, j.angielski, wos

III LOw Zespole Szkół Technicznych ul. Jagiellończyka 3  http://www.zstmielec.pl/

klasajęzykowo – turystyczna;  rozszerzenia:  j. polski, j. angielski, geografia

klasa humanistyczna: rozszerzenia:  j. polski, historia, wos

klasaratownictwo medyczne; rozszerzenia: j. angielski, biologia, chemia

V LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu ul. Tańskiego 3  http://www.zso1.mielec.pl/

klasa  biologiczno – chemiczna  (integracyjna) ; rozszerzenia: 1.biologia, 2. chemia, 3. do wyboru: j. angielski, j. hiszpański, informatyka

klasa geograficzno– turystyczna;rozszerzenia: 1. geografia, 2. do wyboru: wiedza o społeczeństwie lub matematyka, 3. do wyboru: j. angielski, j. hiszpański, informatyka

klasa humanistyczna ; rozszerzenia: 1. historia, 2. wiedza o społeczeństwie, 3. do wyboru: j. angielski, j. hiszpański, informatyka

LO w Zespole Szkół w Przecławiu  https://zsprzeclaw.nazwa.pl/

Klasa z przedmiotami wiodącymi:j. polski, j. angielski ,historia , geografia