Zdolności

Jakie mam zdolności?

Zdolności z jednej strony mogą być wrodzone, naturalne umiejętności wykonywania pewnych zadań. Czasami też są umiejętnościami wyuczonymi. Zdolności często decydują o naszych osiągnięciach zawodowych.

Uświadomienie sobie własnych uzdolnień przed wybraniem zawodu jest sprawą ważną, ponieważ zawody wymagają różnych uzdolnień. W zawodzie np. mechanika konieczne są uzdolnienia techniczne, a w przypadku piłkarza zawodowego – zdolności sportowe. Każdy zawód stawia określone wymagania.

Zdolności są często podstawą do rozwoju zainteresowań.

Możemy wymienić między innymi następujące zdolności:

 

Analityczne – polegające na umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania informacji, porządkowania ich, właściwemu określaniu tego co jest przyczyną, a co skutkiem jakiegoś zjawiska czy wydarzenia. Szczególnie ważne w takich zawodach związanych z nauką, takich jak: fizyk, chemik, meteorolog, astronom.

 

Rachunkowe –  polegające na umiejętności szybkiego i prawidłowego wykonywania działań arytmetycznych, takich jak: dzielenie, mnożenie, dodawanie, odejmowanie, m.in. podczas wykonywania różnego rodzaju pomiarów,

przeliczaniu wartości. Szczególnie ważne w takich zawodach jak: księgowy, sprzedawca, programista.

 

Techniczne – polegające na umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami, instalowania i uruchamiania urządzeń technicznych, wytwarzania różnych przedmiotów użytkowych. Mieszczą się w tym także uzdolnienia manualne określające zręczność rąk i palców. Szczególnie przydatne w takich zawodach jak: mechanik pojazdów, monter instalacji sanitarnych, elektryk, elektromechanik, murarz, tynkarz itp.

 

Słowne – polegające na umiejętności łatwego wypowiadania się w trakcie rozmów, prezentacji oraz w formie pisemnej. Jest to poprawne formułowanie i wypowiadanie myśli. Szczególnie przydatne w takich zawodach jak: nauczyciel, psycholog, pedagog, dziennikarz.

 

Kierownicze – polegające na umiejętności organizowania pracy i planowania działań podległych w pracy osób, przekonywanie do swoich racji. Szczególnie przydatne w takich zawodach jak: kierownicy różnego rodzaju komórek organizacyjnych, dyrektor, przedsiębiorca.

 

Artystyczne – polegające na umiejętności artystycznego wyrażania się poprzez między innymi taniec, malowanie, rzeźbienie, gra na instrumentach muzycznych, projektowanie, aktorstwo, pisarstwo i inne. Szczególnie przydatne w takich zawodach jak: piosenkarz, aktor, artysta, malarz, prezenter telewizyjny.

 

Sportowe – polegające na umiejętności łatwego osiągania dobrych wyników w różnych dyscyplinach sportowych: lekkoatletyce, kolarstwie, sportach walki, gimnastyce artystycznej. Szczególnie przydatne, gdy ktoś myśli o tym, by wyczynowo uprawiać sport lub być trenerem.

 

Uzdolnienia niektórych osób można zaobserwować wtedy, kiedy przy jednakowej motywacji i uprzednim przygotowaniu osiągają oni w porównaniu z innymi lepsze rezultaty w uczeniu się i działaniu.

 

Wyższy stopień zdolności możemy określić mianem talentu. Jest to połączenie różnych zdolności, które umożliwiają twórcze wykonywanie jakiegoś działania na najwyższym poziomie.