Podsumowanie dnia otwartego poradni

Dodano: 09.04.2013

PODSUMOWANIE  DNIA  OTWARTEGO  PORADNI – 27.03.2013 r.
Poszukując najlepszej formuły Dnia Otwartego Poradni postanowiliśmy w tym roku szkolnym wraz ze Starostwem Powiatowym w Mielcu zaproponować formę spotkania z określonymi partnerami Poradni.
Jako myśl przewodnią  przyjęliśmy hasło:

„Nauczanie indywidualne jako czynnik wzmacniający czy obniżający odporność psychiczną ucznia i warunkujący sukces edukacyjny czy też nie ?”

W spotkaniu na terenie poradni udział wzięli :

– przedstawiciele władz powiatu odpowiedzialnych za oświatę w osobach wicestarosty Andrzeja Bryły, dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Mielcu, pana Stanisława Tomzy oraz pracowników tego wydziału  pani Agnieszki Łubiarz i pana Grzegorza Piechoty,
– dyrektorzy  szkół ponadgimnazjalnych oraz ich pedagodzy

– dyrekcja SOSW w Mielcu

– dyrekcja CKPiDN w Mielcu
– Radę Pedagogiczną Poradni  reprezentowali : dyrektor J. Lewczak, wicedyrektor B. Mizera, pedagog M. Dudek, psychologowie M. Ingram, D. Rżany, J. Skowron-Piasecka, E. Wiktor-Florek, M. Zuch.

W trakcie dyskusji zostały przedstawione punkty widzenia na formę kształcenia jaką jest nauczanie indywidualne ze strony powiatu, z perspektywy szkoły oraz poradni.
Można wyodrębnić dwie grupy przyczyn zdrowotnych dominujących na naszym terenie jeśli chodzi o przyznawanie nauczania. Pierwszą stanowią przypadki nagłe ( złamania, wypadki ) i przewlekle chorzy ( np. onkologicznie ), a drugą wskazania lekarskie ze względu na różnego rodzaju problemy emocjonalne.
Wszyscy zebrani zgodzili się z tym, że istnieje pilna konieczność zatrudnienia w Mielcu psychiatry dziecięcego oraz umożliwienia zespołowi orzekającemu poradni konsultowania wątpliwych przypadków ze specjalistami ( neurolog, psychiatra dziecięcy ).
Poradnia zaproponowała również nowy druk dla szkół dotyczący opinii szkoły o uczniu ubiegającym się o nauczanie indywidualne.
Doszliśmy też do wniosku, że w wątpliwych przypadkach można próbować zastąpić nauczanie indywidualne inną formą pomocy uczniowi ( socjoterapia, psychoterapia, urlopy dla uczennic w ciąży, dodatkowe zajęcia wyrównujące braki w nauce lub wynikające z trudności adaptacyjnych uczniów kształcących się wcześniej za granicą i inne ).
Za bardzo istotną zebrani uznali też kwestię właściwej edukacji rodziców ,wsparcie ich starań wychowawczych w  stosunku do dziecka z problemami emocjonalnymi.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć