Konkurs „Zawody bez tajemnic” – PODSUMOWANIE

Dodano: 21.01.2012
Konkurs „Zawody bez tajemnic”

           Na współczesnym rynku pracy funkcjonuje  wiele zawodów, o których nie wszyscy wiedzą. Każdy zna tak tradycyjne zawody jak lekarz, policjant , nauczyciel czy mechanik samochodowy, ale niewiele osób słyszało o zawodach takich jak np. key account manager, audytor, biotechnolog czy specjalista ds. SEO. Dlatego należy zachęcać młodych ludzi do poznawania zawodów i stanowisk pracy, zwłaszcza nowych.

          W tym celu Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu postanowiła zorganizować konkurs „Zawody bez tajemnic” dla uczniów III klas szkół gimnazjalnych. Zadaniem młodzieży była praca w grupach 4-5 osobowych i wspólny wybór zawodu, który zdecydowali się zaprezentować. Forma prezentacji była dowolna – zależało nam na pomysłowości i inwencji twórczej uczniów oraz na zaangażowaniu różnych zdolności, jakimi młodzież może się pochwalić.
Celem konkursu jest oczywiście poszerzanie wiedzy odnośnie zawodów, które funkcjonują na rynku pracy oraz poznanie ścieżek kształcenia i aktywizowanie do samodzielnego poszukiwania źródeł informacji z zakresu rynku pracy. Dodatkowo jednak forma konkursu pozwala rozwijać m.in. umiejętności autoprezentacji, wystąpień publicznych, radzenia sobie ze stresem. Te kompetencje społeczne w dzisiejszym świecie są niezwykle ważne, aby prawidłowo radzić sobie i odnosić sukcesy na polu zawodowym.
W konkursie wzięło udział 14 gimnazjów z powiatu mieleckiego. Do końca grudnia w każdej ze szkół odbył się pierwszy etap tego konkursu, który wyłonił najlepszy zespół z całej szkoły. Zwycięskie drużyny zaprezentowały się na etapie powiatowym w dniu 12.01.2012 roku w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu.
Młodzież gimnazjalna wykazała się niezwykłą pomysłowością i talentem. Wśród prezentowanych zawodów były zarówno te bardziej znane, jak lekarz, pilot, żołnierz czy psycholog. Pojawiły się też zawody jeszcze mało znane: wedding planner, tester gier komputerowych, copywriter oraz te na które zapotrzebowanie stale rośnie: inżynier budowlany, mechatronik, grafik komputerowy. Większość zespołów przygotowała prezentacje multimedialne, które uatrakcyjniali odgrywanymi scenkami lub przeprowadzonymi wywiadami z reprezentantami poszczególnych zawodów. Ciekawym pomysłem były także zmontowane filmy przedstawiające poszczególne zawody.
Komisja oceniającą nie miała łatwego zadania. Mimo, że w jej skład weszli specjaliści i profesjonaliści, to poziom wszystkich prezentacji był tak wysoki, że trudno było dokonać ostatecznej oceny. Komisja złożona była z następujących osób: Beata Mizera – przewodnicząca komisji (psycholog, zastępca dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej), Stanisław Tomza (dyrektor Wydział Edukacji, Kultury i Sportu) Danuta Rżany (psycholog, doradca zawodowy) i Danuta Zdonek (doradca zawodowy, spec. ds. organizacji kształcenia nauczycieli w CKPiDN).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz drobny podarunek. Trzy zespoły zostały wyróżnione:
·    gimnazjum nr 2 w Mielcu za prezentację zawodu Stewardessa
·    gimnazjum w Wadowicach Górnych za prezentację zawodu Grafik komputerowy
·    gimnazjum w Przecławiu za prezentację zawodu Żołnierz

Laureatami I konkursu „Zawody bez tajemnic” zostały szkoły:
I miejsce – gimnazjum w Chorzelowie za prezentację zawodu Copywriter
II miejsce – gimnazjum w Radomyślu Wielkim za prezentację zawodu Pilot
III miejsce – gimnazjum nr 1 w Mielcu za prezentację zawodu Inżynier budowlany

Całą uroczystość uświetnili uzdolnieni muzycznie reprezentanci gimnazjów:
Gimnazjum nr 4 w Mielcu – Agnieszka Siry, Jakub Kołacz, Paulina Tylutka, Ewelina Łachut
Gimnazjum w Chorzelowie – Aleksandra Bednarz, Angelika Patera
Gimnazjum w Radomyślu Wielkim – Eliza Kieraś

Prezentowane zawody:
Gimnazjum nr 1 w Mielcu – Inżynier budowlany
Gimnazjum nr 2 w Mielcu – Stewardessa
Gimnazjum nr 3 w Mielcu – Fotograf
Gimnazjum nr 4 w Mielcu – Lekarz
Gimnazjum w Chorzelowie – Copywriter
Gimnazjum w Czerminie – Psycholog
Gimnazjum w Gawłuszowicach – Tester gier komputerowych
Gimnazjum w Górkach – Wedding Planner
Gimnazjum w Pławie – Lekarz
Gimnazjum w Przecławiu – Żołnierz
Gimnazjum w Tuszowie Narodowym – Mechatronik
Gimnazjum w Wadowicach Górnych – Grafik komputerowy
Gimnazjum w Woli Mieleckiej – Tester gier komputerowych

Gimnazjum nr 1 w Mielcu
www.gim1mielec.pl/index.php?new_id=183

Chorzelow
www.zs-chorzelow.pl/prezentacja/Copywriter.pptx

Tuszów Narodowy
www.gimtuszow.pl/prezentacja/prezentacja_mechatronik.pps

 

Zapraszamy do galerii zdjęć