II edycja "Poznaj siebie – poznaj świat"

Zajęcia z nieśmiałości.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna rozpoczęła II edycję cotygodniowych  zajęć „Poznaj siebie- poznaj świat”. Zajęcia dla dzieci prowadzone są metodami twórczymi, mającymi na celu doskonalenie kompetencji społecznych i przełamywanie barier powstających w kontaktach interpersonalnych.

 

W trakcie zajęć dzieci mają możliwość przezwyciężania nieśmiałości poprzez:

– zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa w grupie

– podejmowanie aktywności społecznej tj. współdziałanie z innymi dziećmi,

  wypowiadanie się na forum grupy (rozmowa spontaniczna i ukierunkowana),

– kształtowanie się przekonania o możliwości osobistego wpływu na bieg zdarzeń,

– umacnianie wiary we własne możliwości,

– zabawy ruchowe mające na celu poznanie świadomości własnego ciała

– rozwijanie umiejętności m.in.  plastycznych, grafomotorycznych, poznawczych

– poznanie i rozumienie siebie

– ćwiczenia relaksacyjne

– świadome decydowanie o sobie

 

Zapraszamy do oglądania i śledzenia umieszczanych fotoreportaży z zajęć.

 

Katarzyna Juras

Gertruda Fijołek