Formuła wyjazdowa II Dnia Otwartego ZAPRASZAMY do Gimnazjum w Przecławiu 17.05. 2012 r.

Dodano: 09.05.2012

 

PLAN  DNIA  OTWARTEGO  PORADNI  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Z MIELCA
na terenie GIMNAZJUM  W  PRZECŁAWIU
17.05.2012r.  godz. 13.00 – 18.00

.
1.  PUNKT  INFORMACJI  DORADZTWA  ZAWODOWEGO godz.13.00-18.00 sala nr 33
-porady i konsultacje specjalistów dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej dotyczące wyboru dalszej drogi kształcenia
-porady dla rodziców: jak pomóc dzieciom dokonać wyboru szkoły , co doradzać biorąc pod uwagę realia dzisiejszego rynku pracy

2.  WARSZTATOWE SPOTKANIA DLA NAUCZYCIELI   godz.14.00-15.30 dla nauczycieli z gimnazjum i 16.00-17.30 – dla nauczycieli z pozostałych szkół Gminy  ( grupa maksimum 15 – osobowa )  – sala nr 31na temat :
„Jak współpracować i komunikować się z trudnymi rodzicami-nauczyciel w sytuacji konfrontacji”

3.  PREZENTACJE MULTIMEDIALNE i możliwość konsultacji w prezentowanych tematach ze specjalistami godz.13.30 – 18.00 sale nr 28b oraz nr 17  ( oferta dla wszystkich chętnych rodziców i nauczycieli z Gminy Przecław)
* „Zaburzenia zachowania w okresie dorastania”
* „Zagrożenia płynące z sieci,sekty,uzależnienia”
* „Przemoc jakiej doświadczamy”
* „Jak pracować z uczniem dyslektycznym”

4.  SPOTKANIE OGÓLNE Z RODZICAMI  godz.16.00 – 16.30 sala gimnastyczna
prezentacja  oferty PORADNI w Mielcu
możliwość zapoznania się z ulotką poradnianą
zaproszenie i zachęcenie rodziców do indywidualnych konsultacji ze specjalistami ( do godz.18.00 )

5.  PANEL DYSKUSYJNY dla dyrektorów szkół i nauczycieli z całej Gminy Przecław
( w konwencji pytanie-odpowiedź ) z udziałem dyrektora i wicedyrektora Poradni oraz psychologów i pedagogów  – godz. 16.30 – 18.00 sala stołówki w gimnazjum

6.  INDYWIDUALNE KONSULTACJE I PORADY dla wszystkich chętnych rodziców i nauczycieli z Gminy Przecław  godz.13.00 – 18.00 w salach nr.:6 , 5, 2 ,7, 12a
udzielane przez psychologów,pedagogów,logopedę – dotyczące dzieci i młodzieży w wieku od urodzenia do 19 roku życia