Dzień promocji talentów

Dodano: 10.04.2013

Dzień promocji talentów

 

W roku szkolnym 2010/11 nasza Poradnia otrzymała zaszczytny  tytuł  Miejsca Odkrywania Talentów  i po raz pierwszy świętowała Dzień Promocji Talentów  z udziałem dzieci zdolnych uczęszczających  na organizowane przez nas rokrocznie zajęcia  ogólnorozwojowe.
21 marca 2013 roku już po raz kolejny odbyła się uroczystość pasowania Dam i Rycerzy Intelektu, tym razem na terenie Szkoły Podstawowej w Rzemieniu, w której w bieżącym roku szkolnym  były prowadzone przez naszych pracowników zajęcia dla dzieci zdolnych  z tutejszej szkoły.  Uroczystość ta stanowiła jeden z elementów świętowanego przez  szkołę Dnia Odkrywania Talentów.
W programie imprezy znalazło się wystąpienie Pani Dyrektor  szkoły, podsumowanie pracy z dziećmi zdolnymi, ich pasowanie, wręczenie dyplomów i nagród oraz przygotowana przez  szkołę część artystyczna stanowiąca przegląd różnorakich  uzdolnień dziecięcych. Nie zabrakło tu talentów plastycznych, wokalno – instrumentalnych, tanecznych, recytatorskich, jak też teatralnych.
W uroczystościach wzięły udział nie tylko dzieci uzdolnione, ale też ich rodzice oraz wszyscy uczniowie i nauczyciele szkoły, którzy gorącymi brawami nagradzali młodych artystów.

Prowadzące zajęcia dla dzieci zdolnych :
Beata Mizera –  psycholog
Bożena Kardyś –  pedagog

 

Zapraszamy do galerii zdjęć